EBGS houdt 17de kerkvergadering

Voor de Evangelische Broedergemeente Suriname (EBGS) is 2014 een synode jaar. Om de drie jaar wordt deze in de broedergemeente gehouden om terug te blikken op de voorgaande. Tijdens de kerkvergadering wordt ook het beleid voor de komende drie jaar in hoofdlijnen uitgezet en wordt er een nieuw bestuur voor de kerk gekozen.

Alle afdelingen en instellingen die verbonden zijn aan de kerk doen mee tijdens de synode. “We komen bij elkaar om samen als kerk de afgelopen drie jaar te evalueren, wat er gedaan is aan het werk van de Heer,” legt Orlando Resowidjojo, voorzitter van het synodebestuur 2014 uit.

Traditiegetrouw is ook de president als eerste burger van het land uitgenodigd voor de kerkvergadering. Vicepresident (vp) Robert Ameerali heeft hem vertegenwoordigd. “We verwachten dat de regering ons ondersteunt in het werk dat we doen in de samenleving. We staan niet alleen, we zijn de kerk in de samenleving. We hebben onder andere gronden aangevraagd in Sophia’s Lust en te Sunnypoint,” verklapt Resowidjojo.

Met de vp is afgesproken dat er een verlanglijst van de kerk komt. Het optrekken van subsidies van de kindertehuizen en de bijzondere scholen zijn aandachtspunten die hierin zullen worden opgenomen. “Zoals in het oude Israël de profeten en de koningen samenwerkten voor het algemeen welzijn van het land, zo heeft de EBGS ook het geestelijke en het algehele welzijn van de Surinaamse samenleving als haar missie,” legt Resowidjojo het belang van samenwerking met de regering uit in zijn toespraak. De Staat heeft er ook baat bij dat het werk van de kerk wordt ondersteund, voegt hij eraan toe.

De vp geeft aan dat de wensen van de EBGS als wensenlijst zo concreet mogelijk moet worden geformuleerd. Hij beaamt dat de verworvenheden van de EBGS groot zijn. “De Surinaamse samenleving zou niet kunnen bestaan als wat u niet had gedaan, niet was gebeurd. We hebben geen andere keus dan de kerk te ondersteunen waar nodig en waar mogelijk. De regering wil als totaliteit haar bijdrage leveren in uw werk,” zegt Ameerali. Hij hoopt dat het werk van de kerk zichtbaar en merkbaar zal zijn in de samenleving en bijdraagt tot de ontwikkeling van heel Suriname.

Het is intussen de 17de synode, met als thema “Word hervormd door de vernieuwing van uw denken.” Gedurende deze laatste week worden er dagelijks zittingen gehouden in de Wanicakerk. Aan de synode doen ook vertegenwoordigers van de gemeenten Curaçao, Aruba en St. Maarten (CAS) mee, omdat die (nog) tot de provincie Suriname behoren.

Raoul Lith
  1. kerk 8
  2. werk 5
  3. samenleving 5
  4. ebgs 4
  5. synode 4