Vooral nu

PARAMARIBO - Vooral nu, met de crisis in Suriname, dienen kennisvlucht en hersenmigratie volop aandacht te krijgen. Dat zal de komende tientallen jaren zo moeten blijven, vindt Robby Makka, voorzitter van Kenniskring Nederland-Suriname. Hij zegt dat Suriname een actief, strategisch en wetenschappelijk hoger kader en diasporabeleid dient te voeren zoals China en India met stop braindrain, brain circulation, en brain gain.  

Hoewel de Surinaamse diasporagemeenschap veel deskundigen op alle niveaus heeft, is het volgens Makka noodzakelijk dat Suriname met maatregelen moet voorkomen dat eigen kader wegtrekt. Hij zegt te streven naar een kenniseconomie. Om die doelen te halen wil Kenniskring helpen meedenken en meedoen In dat verband merkt hij op dat de wet Personen van Surinaamse Afkomst (PSA) een tweede fase ingaat, namelijk van toeristenvisum naar duurzaam ingezetenschap voor hoger kader.

"Na de PSA internationaal, kan Suriname de 'blauwe kaart' voor Caricom en Unasur introduceren." Europa kent ook de blauwe kaart die aan hoger kader uit het buitenland toegang tot Europa biedt. Voor Kenniskring is braindrain een "wereldziekte" en kapitaalvernietiging.

Elke afgestudeerde hbo+ levert voor Suriname economische winst op. De braindrain is vaak migratie vanuit de derde wereld naar landen met betere economische mogelijkheden.

Braindrain is negatief voor de ontwikkeling van in dit geval Suriname, omdat men juist behoefte heeft aan hoog opgeleide mensen. Meersporenbeleid Makka pleit voor een meersporenbeleid van de Surinaamse regering.

Enerzijds dient er een agressief terugkeerbeleid te komen onder de naam 'Kon hesi baka' en anderzijds zal het beleid gericht dienen te worden op het afremmen van de kennisvlucht met de leuze 'no gowe moro'.

Studie van Kenniskring enkele jaren terug heeft aangetoond dat Suriname onder meer mijnbouwdeskundigen en accountants nodig heeft. Bij de diaspora zijn er volgens hem veel ex-Suralco- werknemers die terugwillen naar Suriname om in de mijnbouwindustrie te werken.
  1. suriname 9
  2. kenniskring 4
  3. kader 4
  4. braindrain 4
  5. makka 3