17 MW minder verbruik door besparing

In de grafiek zit de hoeveelheid vermogen die elk uur van de dag verbruikt wordt door de consumenten binnen het EPAR gebied. Voordat er sprake was van de dagelijkse loadshedding, zag het patroon van verbruik eruit zoals met de blauwe lijn weergegeven. De rode lijn geeft het patroon van verbruik aan, nadat er door de consumenten behoorlijk bespaard is in het verbruik. De groene balkjes geven de besparing aan.De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) maakt bekend, dat aan het verzoek tot 50 procent bezuiniging in energieverbruik, reeds gehoor wordt gegeven. Dit blijkt uit een 17 MW minder vraag naar vermogen aan de EBS de afgelopen dagen. 30 MW zou een ideale besparing zijn door de samenleving. Hiermee zou ook op langere termijn elektrische energie zijn gegarandeerd.

Door de besparing van 17 MW heeft de EBS de afgelopen twee dagen minder lijnen hoeven uit te schakelen (load-shedden). Dit omdat er meer vermogen beschikbaar was om te verdelen onder haar klanten. De komende dagen hoeven geen stroomonderbrekingen plaats te vinden, indien er blijvend wordt bespaard op het energieverbruik en zich geen andere veranderingen voordoen in de vraag naar en het aanbod van energie.

Voor bedrijven is er een programma samengesteld, waarbij aan hen wordt gevraagd om eigen generatoren in te zetten, indien zij over deze beschikken en wel dagelijks of enkele dagen in de week van 7.00 u – 15.00 u. Enkele overheidsinstanties en particuliere bedrijven, zoals Staatsolie Sarah Maria, Kuldipsingh. Princess Casino, Centrale Bank van Suriname, Combémarkt, Rudisa, Times, Sranan Biri en Michi hebben hieraan gehoor gegeven en wekken nu reeds tijdens de piekuren hun eigen energie op, of hebben hun productie verschoven naar de daluren. Hierdoor wordt er minder vermogen van de EBS getrokken.

Naast het door de burgers en ondernemers op een verantwoorde manier omgaan met de beschikbare elektrische energie, hebben zowel de Suralco als Staatsolie meer vermogen geleverd aan de EBS.

Het blijft daarom noodzakelijk, verantwoord en efficiënt om te blijven gaan met het beschikbare vermogen, zodat de vraag naar energie niet weer groter wordt dan het aanbod.

  1. vermogen 6
  2. ebs 5
  3. energie 5
  4. dagen 4
  5. verbruik 3