Dc Para heeft een rein geweten en laat zich niet leiden door geld

Dc Jerry Miranda van Para zegt in zijn eerste reactie op een eerder in Dagblad Suriname verschenen bericht, waarin een bewoner van het district de dc beschuldigt van corrupte handelingen, dat hij eigenlijk niet wenst te reageren op beschuldigingen van ‘gekke mensen’. Miranda zegt het niet erg te vinden dat men hem bespreekt ‘maar zeg dan wel eerlijke dingen’. De bewoner S.S. uit Bernarddorp, die de beschuldigingen per brief uitte en verstuurde naar enkele ministers en leden van de Nationale Assemblee en de pers, zegt in zijn schrijven dat de dc een ondernemer heeft bevoordeeld door hem gronden toe te wijzen, waaronder het terrein van het voormalige voetbalveld Para-United.
‘Hij mag de brief naar Jezus sturen, want ik heb een rein geweten.’ Miranda geeft aan dat de rol van de zogeheten bevoordeelde in deze slechts het ter beschikking stellen was van diens tractor voor het openmaken van het terrein en de omliggende omgeving. De man heeft volgens Miranda als een goede burger geholpen om de gronden open te maken, omdat de eigen tractoren stuk waren. Voor zover hij weet, heeft deze ondernemer destijds, tijdens de vorige regering, grondhuur beschikking gekregen op een gebied aan de Waneweg en de rest heeft hij erbij gekocht. ‘En ook al had hij het aangevraagd, dat mag, want elke burger heeft het recht om grond aan te vragen. Ten aanzien van de aantijging als zou hij zichzelf grond toebedelen, zegt de dc dat hij geen ‘armoedzaaier’ is. Alhoewel hij ook grond zou kunnen aanvragen, heeft hij dat nooit gedaan.
‘Alles dat ik bezit, heb ik zelf gekocht, ik vraag niet.’ De gronden nabij het sportterrein zijn nu beschikbaar gesteld aan hen die er aanvragen naar hadden lopen, verduidelijkt Miranda. ‘Misschien is de schrijver van de brief boos, omdat hij niet heeft gehad’, grapt hij. Het enige dat een dc doet als het gaat om het uitgeven van gronden is het uitbrengen van advies. Dit kan een positief of een negatief advies zijn. ‘Het is des ministers om toe te kennen of af te wijzen.’ Het advies welke de dc aan de minister van RGB uitbrengt, geschiedt per persoonlijke, geheime briefwisseling. Dit, om de minister en de dc te beschermen. ‘Als het goed zit, kan hooguit de Nationale Assemblee op speciaal verzoek hier inzage in krijgen.’ Voor de rest verloopt het proces via de afdeling Grondzaken. ‘Deze dc laat zich niet leiden door SRD 5 of 5 miljoen. Ik ben goed opgevoed. Ik daag een ieder die mij van corruptie beschuldigt uit om dit te onderzoeken’, gaat Miranda verder. Hij brengt ook in herinnering dat hij bij zijn aantreden aan het ministerie van RGB gevraagd had de grondbeschikking van zijn eigen broertje in te trekken. Hiermee zou het al duidelijk moeten zijn geworden dat hij niet op zijn post is komen zitten voor zijn familie, maar voor het algemeen belang, meent hij.
Ten aanzien van de concessiegebieden van Suralco geeft de dc aan dat voor zover hij weet, in zijn periode, nog geen enkel stuk grond van Suralco gevrijwaard is om uit te geven. Er zijn een aantal internationaal geldende regels die eerst in acht moeten worden genomen alvorens dit kan. Er moet bijvoorbeeld eerst een milieustudie worden gedaan. Pas wanneer de gronden teruggegeven zijn aan het ministerie, kunnen burgers overgaan tot het aanvragen van gronden. ‘Het gebied van Plantage Osembo is geen concessiegebied van Suralco’, geeft de dc ten overvloede aan. ‘Men mag een aanklacht tegen mij indienen, zegt Miranda tenslotte, maar men moet mij niet bespreken op een niet correcte manier. Men kan mij misschien leren hoe ik een feest moet organiseren, maar als het gaat om hard werken en het brengen van ontwikkeling dan kan ik hun wat leren’, aldus Miranda.

  1. miranda 8
  2. gronden 6
  3. zegt 5
  4. grond 4
  5. brief 3