Harish Monorath: ‘De overheid moet het politieapparaat beter waarderen’

Er heerst ontevredenheid binnen het Korps Politie Suriname (KPS). Het aantal overuren per politieman is gesteld op 100. Korpsleden worden slechts voor 100 overwerkuren (per maand) vergoed. Het gevolg hiervan is demotivatie bij alle politieambtenaren. Enkele politiefunctionarissen en met name zij die voor de beveiliging van de minister van Juspol zorgen, blijken gemiddeld per maand 240 tot 339 aan overuren te mogen boeken. Volgens parlementariër Harish Monorath is deze situatie zowel nationaal, regionaal als internationaal niet te aanvaarden. ‘Ook is dit niet verschoonbaar, omdat ten eerste de wet aangeeft dat een ieder betaald moet worden voor de diensten die zij verricht. Ten tweede mag een persoon die aangenomen is ervan uitgaan dat wanneer hij overwerk doet in een bepaalde functie hij daarvoor vergoed moet worden.’
Agenten over de hele wereld die overuren maken, hebben recht op vergoeding van elk overuur, benadrukt Monorath. Overuren moet ook direct gekoppeld worden aan de minimumloon. Wanneer het minimumloon wordt aangenomen in onze wet, moet de overheid nagaan als zij in staat is aan zowel de overheidspersoneelsleden als aan de politiefunctionarissen het minimumuurloon te kunnen garanderen. Monorath vermeldt dat bij een minimumuurloon er ook een minimumuurloon moet zijn voor overwerk. Als oplossing geeft Monorath aan dat de politiebond in overleg moet gaan met het ministerie van Justitie en Politie (Juspol), zodat Juspol de kwestie van overuren kan aanpakken. ‘Veiligheid wordt met name gegarandeerd door het KPS. De agenten zetten daarvoor hun leven op het spel.’ Dus op basis daarvan dienen zij vergoed te worden, meent Monorath. Als er veel overuren gemaakt moeten worden, moet de overheid het politieapparaat upgraden. Als de werkdruk zwaarder wordt, zullen chronische vraagstukken een rol spelen, waarbij agenten door veel werkstress ziek zullen worden. De overheid zal dan deze medische kosten moeten vergoeden.
Monorath vertelt dat hij de kwestie van overuren binnen het KPS eerder al had voorgelegd aan het parlement, maar de regering heeft nooit een respons daarop gegeven. ‘De regering is heel slecht in het beantwoorden van vragen binnen het parlement.’ Afgelopen dinsdag heeft de president tijdens de DNA-vergadering nagelaten de gestelde vragen te beantwoorden. ‘De president en zijn regering doen steeds hetzelfde, namelijk de beantwoording van vragen ontduiken. Dit heeft tot gevolg dat een probleem niet gestructureerd opgelost kan worden’, aldus Monorath in gesprek met Dagblad Suriname.

Farzana Abdoel

  1. overuren 7
  2. monorath 7
  3. kps 3
  4. vergoed 3
  5. juspol 3