CPI kiest bewust voor stage in het binnenland

Voor de veertiende keer zijn studenten en docenten van het Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI) zaterdag vertrokken naar het binnenland. De binnenlandse stage moet ook er toe bijdragen dat aankomende leerkrachten een bewuste keuze maken voor het onderwijs in het binnenland. Het ministerie van Onderwijs, afdeling Binnenland is verheugd over dit prijzenswaardige initiatief van het CPI.

De praktijk wijst uit dat een aantal van de pas afgestudeerden van het CPI ook daadwerkelijk de stap maken om bewust te kiezen voor het onderwijs in het binnenland, zegt de onderwijsinstelling. Dit komt omdat de studenten in een vroeg stadium kennis kunnen maken de werk- en leefsituatie in het binnenland en hierdoor ook bereid zijn een bijdrage te willen leveren aan de ontwikkeling van het kind in deze achter gestelde gebieden. Dit alles draagt bij tot het versterken van het onderwijzend korps van het binnenland met gekwalificeerde krachten.

De studenten keren terug op 11 april na op diverse scholen in de dorpen Pokigron, Jaw-Jaw, Pamboko, Kajapati, Abenaston en Gengeston stage te hebben gelopen. De studenten zullen hun studie in juli afronden. Verwacht wordt dat de verantwoordelijke instituten inspelen op de bij hen opgewekte belangstellingvoor het onderwijs in het binnenland.

  1. binnenland 7
  2. studenten 4
  3. onderwijs 4
  4. cpi 3
  5. stage 2