1. vorige
  2. volgende

Het centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) kan Pikienmai Donoe vanaf vandaag

ALBINA - Het centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) kan Pikienmai Donoe vanaf vandaag werkelijk doodverklaren. Ze verwisselde maandagmorgen het tijdelijke met het eeuwige. In 2010 bleek ze al als overleden geadministreerd bij CBB, maar die fout werd gecorrigeerd.  

Donoe stond te boek als oudste inwoner van Suriname met een leeftijd van 112 jaar en 77 dagen. De exactheid van haar leeftijd is echter overdreven, gezien zij een geschatte leeftijd had.

Dát ze zo oud is geworden, mag opmerkelijk worden geacht, gezien zij zonder enige ondersteunende faciliteiten nog in haar eigen huis woonde in Gunsi. Ze werd volledig verzorgd door haar familie en stond onder medische verzorging van de Medische Zending vanuit de nabij gelegen poli Ladoani.

Donoe kon haar Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) 'pas' sinds januari 1974 ontvangen. De op 1 juli 1973 opgestarte AOV met de maandelijkse 25 Surinaamse gulden uitkering gold destijds alleen voor 70-jarigen en ouder.

Pikienmai werd geboren in oud Kadjoe, een dorp dat nu verborgen licht op de bodem van het Van Blommenstein stuwmeer. Een deel van de bewoners verhuisde tijdens de grote transmigratie in 1964 naar Kadjoe, een dorp te Brownsweg. De andere groep, waarvan zij deel uitmaakte, verhuisde naar Gunsi, verder stroomopwaarts van de Suriname rivier.

Volgens de Gerontology Research Group, een groep van onderzoekers die wereldwijd de oudste aardbewoners traceren, behoorde Donoemai tot de selecte groep van ruim 100 supereeuwlingen, ouder dan 112 jaar. 
  1. donoe 3
  2. leeftijd 3
  3. groep 3
  4. cbb 2
  5. pikienmai 2