VHP-delegatie bezoekt vier dorpen Brokopondo

De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), onder leiding van Chan Santokhi, heeft zaterdag kennismakingsbezoeken gebracht aan de dorpen Kapasikele, Njun Lombe, Moeje kreek en Klaaskreek in het district Brokopondo.
Hiermee geeft de VHP uitvoering aan haar beleid om de partij toegankelijker te maken voor eenieder. De bedoeling is om landelijk deel te nemen aan de algemene verkiezingen van 25 mei 2015. Indien de partij maximale zetelwinst behaalt en regeermacht verkrijgt kan zij samen met de andere partners de ontwikkeling van het binnenland ter hand nemen, zegt de partij.

De bewoners van alle vier dorpen zien de VHP-voorzitter als de toekomstige president van Suriname. De delegatie heeft een rondleiding gekregen in de dorpen. De VHP-voorzitter kreeg een lijst met tal van knelpunten overhandigd. Mensen uit de dorpen zeiden dat ze opgejut worden door bepaalde politieke leiders die aangeven dat indien Santokhi president wordt, hij de gronden van binnenlandbewoners gaat afpakken. Verder wordt aan hen verteld dat Hindostanen binnenlandse bewoners als criminelen zien. Maar zij hebben aangegeven niet te geloven in hun fabels, zegt de VHP.

De binnenlandbewoners geven aan dat ze worden verwijderd van de goudrijke gebieden. De ontnomen gronden worden verdeeld onder politieke vrienden van de huidige coalitie. Ontbering van kwalitatief onderwijs, gezondheidszorg, gebrek aan werkgelegenheid en de wijze waarop ordening in de goudsector plaatsvindt, baart de plaatselijke gemeenschappen zorgen. Zij zullen zich niet meer laten beetnemen door materiële en financiële schenkingen tijdens deverkiezingscampagnes.

Gelijke kansen
Na de mensen aangehoord te hebben, heeft de VHP-voorzitter alles ontzenuwd. Hij stelde dat in zijn ogen eenieder gelijk is en gelijke kansen moet worden geboden. Santokhi pleit voor competentiegericht onderwijs dat aansluit bij de beroepspraktijk. Volgens hem moet er meer geïnvesteerd worden in de agrarische sector. Het onderwijs kan verbeterd worden, maar dat wordt volgens Santokhi nagelaten, men focust alleen op de naschoolse opvang, waar men 'nyan’ kan maken.

Partijsecretaris Ganeshkoemar Kandhai heeft aangeven dat hij tijdens zijn periode als minister van Openbare Werkenniet heeft gekeken naar Hindostanen of VHP-achterban. Hij heeft in alle districten wegen laten asfalteren. De vorige regering heeft een nationaal beleid gevoerd waarbij het district Brokopondo ook is bedacht, zei Kandhai.
  1. vhp 7
  2. partij 4
  3. santokhi 4
  4. dorpen 4
  5. voorzitter 3