1. vorige
  2. volgende

De binnenstad van Paramaribo zal zaterdag 18 oktober voor enkele uren

PARAMARIBO - De binnenstad van Paramaribo zal zaterdag 18 oktober voor enkele uren gedeeltelijk gevrijwaard worden van verkeer dat uitlaatgassen uitstoot. Die dag vindt de autoloze dag plaats om de gemeenschap bewust te maken van het schadelijke effect van uitlaatgassen op mens en milieu.  

De autoloze dag is een project van de Boy Scouts van Suriname en het Suriname Business Forum (SBF). Op een persconferentie donderdag in het hoofdkwartier van de Boy Scouts is alvast uit de doeken gedaan hoe de dag eruit zal zien. Omdat het de eerste keer is dat de autoloze dag georganiseerd wordt, heeft de Boy Scouts gemeend om hieraan ook activiteiten te koppelen. Zo zal de stichting Protestants Christelijk Onderwijs Suriname verhaaltjes voorlezen en heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een landbouwstand. Dit alles gebeurt langs de straten in de afgebakende zone.

Wilgo Koster van de Boy Scouts zegt desgevraagd dat de activiteit geenszins commercieel bedoeld is. "We hebben daarom bijvoorbeeld ook geen muziekformaties ingezet en is er geen ruimte voor personen die bijvoorbeeld eten gaan verkopen ", benadrukt hij. Met het ministerie van TCT zal afgesproken worden dat de bussen bij eindhaltes in de omgeving voor die dag een andere standplek krijgen.

In aanloop naar de autoloze dag hebben padvinders enkele metingen van de concentratie van uitlaatgassen in de binnenstad verricht waar alarmerende resultaten uitkwamen. De komende week komt er een voorlichtingsavond over het belang van de activiteit.

Het afgebakende gedeelte is het blok gevormd door de Waterkant, Keizerstraat, Dokter Sophie Redmondstraat en de Zwartenhovenbrugstraat. Daar worden tussen acht uur 's morgens en drie uur 's middags geen uitlaatgassen geduld. Straten die gevrijwaard worden van het 'uitlaatgassenverkeer' zijn de Maagden-, Steenbakkerij-, Jodenbree- en Domineestraat. Het project wordt gedeeltelijk gefinancierd door de Small Grants Programme en het bedrijfsleven.


  1. dag 7
  2. uitlaatgassen 4
  3. autoloze 4
  4. boy 4
  5. scouts 4