Het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza) heeft woensdag een communique

PARAMARIBO - Het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza) heeft woensdag een communique gelanceerd waarin Suriname zich distantieert van de Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR). Paramaribo erkende dit land op 21 augustus 1982. 

Buza-minister Niermala Badrising stelt, dat het besluit gestoeld is op het verlangen om "een constructieve neutrale positie in te nemen en ter ondersteuning van de inspanningen van de Verenigde Naties en de internationale gemeenschap om een rechtvaardige en wederzijds acceptabele politieke oplossing te vinden" voor het conflict over de Marokkaanse Sahara.                              In verband met Surinames gewijzigde positie had Badrising een telefonisch onderhoud met haar Marokkaanse collega Salaheddine Mezouar. Minister Mezouar verwelkomde de stap van Suriname die hij een "wijs besluit van de regering van Suriname" noemt om de diplomatieke banden met de marionettenentiteit SADR te verbreken. Hij bedankte minister Badrising voor het constructieve standpunt dat past binnen de pogingen van de Verenigde Naties om een politieke eindoplossing te bewerkstelligen in het regionaal dispuut waarbij de autonomie van zijn land in het geding is.                                                                                                        Sahrawi Arab Democratic Republic is een gedeeltelijk erkende staat dat een smalle strook van de Westelijke Sahara-regio onder controle heeft en de soevereiniteit over de gehele Westelijke Sahara opeist. SADR werd op 27 februari 1976 uitgeroepen in Bir Lehlou, Westelijke Sahara door het toenmalige Polisario Front. De SADR regering heft slechts zeggenschap over ongeveer 25 procent van het gebied dat geclaimd wordt. De rest van het gebied is in handen van Marokko. SADR bestempelt dat deel als door Marokko bezet gebied, terwijl Rabat het deel dat in handen is van SADR als een bufferzone ziet.
  1. sadr 6
  2. sahara 4
  3. suriname 3
  4. minister 3
  5. badrising 3