Een zetel voor de Pertjajah Luhur in Para?

Via de media heb ik vernomen de dat de politieke partij de Pertjajah Luhur tenminste een zetel in Para wil behalen in 2015. Een bekende slogan van de Pertjajah Luhur is: “De PL is een partij die nooit slaapt”. In dit artikel zal ik het district in het politieke licht plaatsen. Ik heb een historische binding met Para. Tussen 1962 -1963 heb ik op Paranam gewoond en tussen 1970-1971 was ik onderwijzer op de Heilige Hartschool (La Vigilantia). Als ik een keertje in die buurt ben, komen de oude herinnering bij mij op. In dit district zijn twee grote bauxietmaatschappijen gevestigd. In het verleden was Para de grootste deviezenverdiener van Suriname. Zonder de bauxietmaatschappijen van Suralco en Billiton zou Suriname tot één van de armste landen van Zuid –Amerika gerekend worden. De situatie is nu veranderd en goud en aardolie zorgen nu voor de meeste inkomsten van de staat.

Bijzonderheden over Para
Het district Para heeft een oppervlakte van 5.393 km2 en telde in het jaar 2004 een bevolking van 18.749 zielen. In 2012 is de bevolking gegroeid naar 24.700 zielen. In een periode van 8 jaren is de bevolking gegroeid met 5.951 zielen, wat neerkomt op een groei van 31.70%. De bevolking van Para bekeken van uit de etnische samenstelling zag er in 2004 (volkstelling) als volgt uit:
De periode 1949-1980
In die periode mocht het district Para een volksvertegenwoordiger naar de Staten van Suriname (tegenwoordig het parlement) sturen.
De heer Ludwig Edmund Herkul heeft zijn derde zittingsperiode niet kunnen afronden, want op 25 februari 1980 hebben de militairen de politieke macht in Suriname overgenomen. Enkele maanden daarna (augustus 1980) is het gekozen parlement ontbonden. Tussen 1951 tot 1980 (zie tabel 2) heeft de NPS altijd (8 keren) de verkiezingen in het district Para gewonnen. De NPS heeft in 2010 in dit district minder goed gescoord. Met de jonge, integere, dynamische leider als dr. G.Rusland en ander NPS’ers als John van Coblijn, J. Fernald en anderen hebben de Paranen weer nieuwe hoop gehad in de NPS en de rest van het Nieuw Front. De Inheemsen sluiten zich massaal bij de NPS aan (bron: de krant van dinsdag 1 april 2014).

De politieke periode 1987-2014
In de periode 1980-1987 waren alle politieke partijen op de plaats rust. Van de toenmalige machthebbers mochten de Surinamers geen politieke activiteiten ontplooien.

De Pertjajah Luhur wil die ene zetel terug
In de politiek is alles mogelijk. De kiezers gaan op 25 mei 2015 bepalen welke politieke partijen/combinaties zetel(s) gaan behalen. Ter opfrissing geef ik weer de uitslag van de verkiezingen in 2010 in Para en de lezers kunnen zelf uitrekenen hoeveel stemmen een politieke partij moet behalen om in aanmerking te komen voor één of meerdere zetel(s).
De lezers kunnen een schatting maken of de Pertjajah Luhur in 2015 in staat zal zijn om op eigen kracht een zetel te behalen in het district Para. Aan de hand van de samenstelling van de bevolking (zie Tabel 1) blijkt dat de bevolking in het district Para zeer gemengd is. Uit Para heb ik via mijn netwerken vernomen dat de bevolking niet te spreken is over het beleid van deze regering. Vooral het vernietigende financieel beleid van de huidige machthebbers baart de Paranen erg veel zorgen.

Hardeo Ramadhin

  1. para 12
  2. politieke 8
  3. district 8
  4. bevolking 7
  5. periode 5