Assembleelid Anton Paal (Palu) heeft donderdagavond afscheid genomen van het

PARAMARIBO - Assembleelid Anton Paal (Palu) heeft donderdagavond afscheid genomen van het officiële parlementaire werk. Dit na elf jaar lid te zijn geweest van het parlement. 

Paal die door alle fracties in het parlement werd geroemd als een waardige politieke nestor zei in zijn afscheidsrede dat hij met veel liefde het parlementaire werk heeft gedaan, met steeds het belang van het volk voorop, zonder het belang van anderen uit het oog te verliezen. "Ik heb hierbij consequent het standpunt gevolgd dat ik als voorbeeld moet zijn voor anderen en heb altijd op de bal gespeeld en niet op de man. Ik denk dat ik mij redelijk goed erdoor heen heb geslagen."

De nu 67-jarige Paal zegt dat hij terug treedt op een moment waar land en volk èn het parlement voor grote uitdagingen staan. "Er zijn moeilijkheden die vragen om ervaring en deskundigheid, maar bovenal creativiteit, innovatie en vaderlands liefde. Paal begon zijn afscheidsrede met een van zijn opmerkelijke gezegden, waar hij bekend om staat. "Een bekend Coriaan heeft eens gezegd, 'er is een tijd van komen en een tijd van gaan en de tijd van gaan is gekomen wanneer de tijd van komen is gegaan". Hij besloot met de eerste regel uit ons volkslied: God zij met ons Suriname, Hij verheff' ons heerlijk land.

Paal trad tot het parlement toe als oppositielid. In zijn tweede periode was hij in de coalitie van de Mega Combinatie fractieleider en zijn laatste periode, nu ook als fractieleider van de eenmansfractie van de Palu. "Elk van deze perioden heeft zijn eigenaardigheden gekend. Maar dat ik er door ben gekomen zou niet mogelijk zijn zonder de steun van collega parlementariërs en anderen die ik tot mijn goede vrienden reken." Hij sprak een apart dankwoord aan het adres van zijn partijtoppers, Iwan Krolis, Jim Hok en Rudie Schillevoort.
  1. paal 5
  2. parlement 4
  3. tijd 4
  4. palu 2
  5. parlementaire 2