Parmessar geeft startsein aanleg dijk markt Nickerie

Minister van Openbare werken (OW), Rabin Parmessar, heeft zaterdag het startsein gegeven voor het aanleggen van een dijk achter de openbare markt van Nickerie. De contracten zijn getekend met aannemer Kuldipsingh Infra voor het aanleggen van twee dijken die voor de oeverbescherming zullen zorgen, te Paradise en achter de openbare markt.

De dijk van Paradise kost SRD 25 miljoen en die achter de openbare markt SRD 23 miljoen. De aannemer is verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering. Tot aan dit moment is er een intensieve periode geweest van voorbereiding, organisatie van openbare aanbesteding, beoordeling en evaluatie van de inschrijvingen. Beide projecten betreffen de aanleg van een stalen damwandconstructie met erosiebescherming. De constructie voor de dijk achter de markt van Nickerie bedraagt circa 330 m stalen damwand met een levensduur van 75 jaar, afgewerkt met een betonnen dekstrook. Om de structurele conditie van de Nickerierivier en de oever te herstellen en te beschermen, wordt er een 30 m lange erosiebescherming van steenbestorting op de rivierbodem aangebracht. Aan de landzijde worden enige herinrichtingswerken voorzien voor het aanbrengen van gewapende grond. Dit is een unicum en een innovatie voor de Surinaamse constructiesector, zegt de bewindsman. Voor de aanvoer van producten voor de markt wordt er eveneens een aanmeerfaciliteit aangelegd.

De constructie voor Paradise betreft een soortgelijke damwandconstructie met een lengte van 575 m. Er zal een 35m lange steenbestorting van breuksteen op een filtermat worden aangelegd ter bescherming van de rivieroever. Ook worden er twee steigers gebouwd. Ook hier is de levensduur 75 jaar. De totale uitvoeringstijd zal twaalf maanden duren, opgedeeld in onderzoek en definitief ontwerp van ongeveer vier maanden en een fysieke uitvoering van circa acht maanden.
  1. openbare 5
  2. markt 5
  3. dijk 3
  4. paradise 3
  5. maanden 3