Gregory Rusland: ‘Ik neem de blame op mij’

‘Ik neem de blame op mij’, verklaarde de voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), Gregory Rusland tegenover Dagblad Suriname. Hij geeft aan geen onderscheid te maken tussen het oud-partijbestuur van de NPS en het nieuwe partijbestuur waar hij thans deel van uitmaakt. Het afgelopen weekend bevond de NPS-voorzitter samen met zijn delegatie in het Boven Suriname-gebied met name Langu. Daar heeft Rusland de belofte gedaan de bewoners beslist niet in de steek te laten na een eventuele verkiezingswinst. Daar werd door de bewoners uit de doeken gedaan dat het oud-bestuur van de NPS niet de traditie had om terug te gaan naar de verre dorpen in het binnenland na de verkiezingen. De bewoners hebben ook aangegeven dat ze teleurgesteld zijn in de politieke partijen die thans in het machtscentrum zitten en verkondigen dat zij de belangen behartigen van de binnenlandbewoners. ‘De bewoners willen verbetering van hun leefomstandigheden’, aldus Rusland.
De bewoners stellen wel voorop dat zij de NPS wederom terug willen in het machtscentrum.
Tijdens die gelegenheid hebben sprekers van het gebied zich uitgelaten over de verschillen die er zijn tussen de NPS-periode en de huidige regeerders. “NPS du furu gi unu. Wi mus’ go in a strey en wini baka.” Volgens het publiek heeft de partij haar bestaansrecht bewezen. “Er is nu eennieuwe leiding en zaken zullen op basis van verrichtingen van Rusland in zijn functie van minister anders worden aangepakt”, verzekerde een dorpsbewoner. De NPS is namelijk de eerste politieke partij die zetels heeft behaald in het binnenland. “De bewoners hebben de mogelijkheden die de NPS heeft wanneer zij in het machtscentrum zitten, reeds meegemaakt.”

Op de vergadering zijn ook verkiezingen gehouden voor het bestuur van de onderafdeling Langu. De leden zijn met algemene stemmen gekozen waarna de installatie plaatsvond door Rusland. Volgens de voorzitter van de onderafdeling, Frederic Adame, is een nieuw tijdperk aangebroken voor de NPS. Hij zei dat alle ondersteuning gegeven zal worden om NPS in het binnenland weer te brengen naar haar oude glorie.
Verder is ook diepgaand ingegaan op problemen die betrekking hebben op onderwijs, gezondheidszorg, de verdere ontsluiting van het binnenland en grondenrechten. Inspelend op de vragen vanuit het publiek heeft Rusland erkend dat de partij niet altijd in de gelegenheid is geweest om de problemen van de NPS-aanhang op te lossen. “In deze nieuwe fase van de NPS zal er veel meer aandacht besteed worden aan de aanpak van brandende issues”, zei Rusland. “Mi yere wan tu fu den problema en lek’, partij in’ a oppositie w’o tya den go na regering fu wroko tap’ den en ef’ dat’ no du, dan ini 2015 wi o sorgu tak’ w’o wroko fu tya den oplossing kong.”

Asha Gajadien-Bhagwat

  1. nps 13
  2. rusland 7
  3. bewoners 6
  4. partij 5
  5. binnenland 4