Korpschef: Preventie ingevoerd voor afwijkend gedrag

Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie staat stil er bij stil dat al enige tijd diverse leden van de gewapende diensten betrokken zijn bij moord en suïcide. De politieagent Rayen Chitoe heeft zijn leven zaterdag beëindigd met een dienstwapen. "Ruim drie jaren geleden is het Korps Politie Suriname geconfronteerd met drie gevallen van suicide en een geval van moord/suicide binnen vier maanden. Wij hebben toen enkele preventieve maatregelen ingevoerd", zegt de politiebaas aan Starnieuws.

De eerstelijnsverantwoordelijkheid berust bij de collega's en de directe leidinggevenden om afwijkend gedrag en potentiële problemen vroegtijdig te signaleren en maatregelen te treffen. Het gaat bijvoorbeeld om regelmatige onwettige afwezigheid, agressief gedrag (ook in de relatiesfeer), zinspelen op suïcide of moord, afwezigheid. Bij afwijkend gedrag volgt onmiddellijke verwijzing naar de afdeling Personeelszorg en/of de Politie Geneeskundige Dienst. Indien betrokkene een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving vormt, volgt direct ontwapening en soms ook buitenfunctiestelling (schorsing). In dit traject worden ook psychologen, psychiaters, deskundigen van onder andere Bureau Alcohol en Drugs erbij betrokken, legt Tjin Liep Shie uit.

De begeleiding eindigt wanneer de deskundigen schriftelijk hebben vastgesteld dat de cliënt geen gevaar meer vormt, goed in staat is met zijn emoties om te gaan en geheel in staat is het politiewerk op een verantwoorde manier uit te voeren. De korpschef is de enige functionaris binnen het KPS die bevoegd is tot herbewapening. Het besluit tot herbewapening wordt pas genomen, nadat van de deskundigen gunstige rapporten zijn verkregen. Politieambtenaren die zich niet aan het begeleidingstraject onderwerpen komen niet voor herbewapening of bevordering in aanmerking.

Een vast onderdeel van het begeleidingssysteem is volgens de korpschef ook een grondig onderzoek van de ernstige incidenten, zoals het meest recente geval van agent Chitoe. "Wij willen weten of de vastgestelde procedures in acht zijn genomen. Is er eerder afwijkend gedrag waargenomen? Zijn de vastgelegde maatregelen toegepast? Moeten wij de procedures aanpassen? Hoe kunnen wij deze gevallen zoveel mogelijk voorkomen? Het zal waarschijnlijk nooit 100 procent lukken om dergelijke incidenten te voorkomen, maar ik heb wel de overtuiging dat wij op de goede weg zijn. Het begeleidingstraject blijkt zeer succesvol te zijn", stelt Tjin Liep Shie.
  1. gedrag 4
  2. korpschef 3
  3. tjin 3
  4. liep 3
  5. shie 3