1. vorige
  2. volgende

De verantwoordelijkheid van mediahuizen bij het uitzenden van programma’s

De verantwoordelijkheid van mediahuizen bij het uitzenden van programma’s, laat nog steeds te wensen over. Dit constateert Gloria Lie Kwie Sjoe, voorzitter van de Mediaboard voor Kinderrechten. In nasleep van de kwestie waarbij de STVS heeft geweigerd om de nieuwste videoclip van muziekformatie Aptijt op de televisie te vertonen, merkt Lie Kwie Sjoe op dat een mediawaakhond nog steeds dringend gewenst is. 

Deze zou onder meer erop moeten toezien, dat mediahuizen hun verantwoordelijkheid nemen bij hun dagelijkse tv-uitzendingen. Ze benadrukt dat het onderwerp kindvriendelijke media niet in de vergeethoek mag raken. "Het moet blijven leven." Het in 2013 gelanceerde comite Kindvriendelijke Media is nu nagenoeg inactief.

Lie Kwie Sjoe, die één van de trekkers van deze bundeling is geweest, schrijft dit toe aan individuele bezigheden van de leden. Als voorzitter van de Mediaboard voor Kinderrechten die enkele jaren geleden is opgericht door Karin Refos, heeft ze verschillende plannen uitgestippeld om mediahuizen bewust te maken van hun verantwoordelijkheid. Een daarvan is de jaarlijkse uitreiking van een Adriaan Thurnim-award aan mediabedrijven voor positieve mediaproducties.

Thurnim is de eerste persoon geweest die een Surinaams kinderprogramma heeft geproduceerd. Het werd uitgezonden door het toen enige radiostation van Suriname, de Avros. "Het ontbreken van een raamwet is geen excuus om je niet verantwoordelijk op te stellen", zegt Lie Kwie Sjoe. Ze stelt voor dat televisiestations vooraf een pictogram plaatsen bij het televisieprogramma van de dag, zodat de kijkers voorbereid zijn op wat er uitgezonden zal worden.
  1. lie 4
  2. kwie 4
  3. sjoe 4
  4. verantwoordelijkheid 3
  5. mediahuizen 3