1. vorige
  2. volgende

Een paar dagen geleden konden de afgestudeerden van de Howard University in

PARAMARIBO - Een paar dagen geleden konden de afgestudeerden van de Howard University in Washington tijdens hun diploma-uitreiking luisteren naar een speech van de Amerikaanse president Barack Obama. Deze universiteit is één van de oudste universiteiten van voornamelijk zwarte studenten. 

De essentie van Obama's speech was dat je groot moet dromen en tegelijkertijd hard moet werken. "Wees niet bang om fouten te maken, want de belangrijkste levenslessen leer je door je fouten." Ook merkte Obama op dat je bereid moet zijn om compromissen te sluiten, omdat je in het leven vaak niet in de positie bent om in één keer je doelen te realiseren. Door compromissen te sluiten kan je stapsgewijs werken naar de realisatie van je doelstellingen. De belangrijkste boodschap van Obama aan de afgestudeerden ging over leiderschap met morele waarden.

Vanuit dat perspectief moeten zij inlevingsvermogen hebben ten aanzien van mensen die het moeilijk hebben. Niet omdat zij zelf bepaalde problemen niet hebben ondervonden bestaan die problemen niet. Een prachtige speech, waarvan de media zei dat het één van zijn beste was en welke nog te beluisteren is via internet. Over het algemeen is het heel moeilijk voor politieke leiders om geen vuile handen te maken en morele waarden in stand te houden.

Zo is Obama er niet in geslaagd om zoals hij had beloofd alle Amerikaanse troepen volledig terug te trekken uit de oorlogsgebieden en ook Guantánamo Bay is na acht jaar presidentschap nog steeds niet gesloten. Het is hem wel gelukt zijn presidentschap vrij te houden van persoonlijke schandalen, zoals buitenechtelijke relaties of corruptie. Hierdoor hebben zijn woorden over morele waarden een inspirerende werking en grote impact op mensen in en buiten Amerika.

In Suriname is Carl Breeveld één van de weinige leiders die zich nadrukkelijk profileerde als een leider met een ethisch kompas. Hij plaatste de bestrijding van corruptie hoog op de politieke agenda toen hij in de oppositie zat. Daarmee heeft hij bepaalde verwachtingen gewekt bij de burgers. Sinds hij in de coalitie zit, horen wij hem veel minder. Soms had ik de neiging om te roepen: "Carl waar ben je nou, ik hoor je niet?"

Zo'n moment deed zich voor toen ik een aantal vrouwen op de televisie zag die schoonmaakwerk deden voor het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Deze vrouwen, vaak alleenstaande moeders, hebben al zeven maanden geen salaris ontvangen en werken toch door, omdat staken slechts de zekerheid geeft dat zij helemaal geen inkomen meer zullen ontvangen. Ik hoorde dat en dacht: "Carl Carl, waar blijf je nou; er is werk aan de winkel" Deze week ontvingen wij eindelijk een teken van leven. Breeveld trok zich terug als één van de initiatiefnemers voor een nieuwe 'Terugroepwet'. Naar hij zegt, ligt er een vonnis en andere belangrijkere wetten waaronder de behandeling van de Anticorruptiewet laten op zich wachten.

DOE heeft het volgens mij niet gemakkelijk in de regering. Werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging stapten uit de energiecommissie. Daarnaast merkten Breeveld en Dodson, ieder afzonderlijk, recent op dat de stroomverhoging een regeringsbesluit is. Daarmee wekken zij de indruk dat zij niet medeverantwoordelijk zijn voor dit besluit, terwijl Dodson als minister van Natuurlijke Hulpbronnen portefeuillehouder is. Uit ervaring weet ik dat het heel moeilijk is om bepaalde compromissen te sluiten in de politiek.

In mijn periode als raadslid in de stad Den Haag konden een fractiegenoot en ik het niet rijmen met ons geweten dat een opvanghuis voor verslaafden in een woonwijk werd gevestigd. Mijn collega was de avond waarop er gestemd werd afwezig en bij de hoofdelijke stemming hoorde ik mijzelf zeggen 'voor'. Kort daarna verliet ik de politiek. De boodschap van Obama over compromissen sluiten en je inzetten voor mensen die het moeilijk hebben, is ook van toepassing op Suriname. Daarom zeg ik: "DOE gewoon waarvoor je gekozen bent en laat meer van je horen."

lilian.callender@gmail.com
  1. obama 5
  2. compromissen 4
  3. sluiten 4
  4. moeilijk 4
  5. carl 4