Albert Ramdin denkt niet dat er op het Westelijk Halfrond nog oorlogen gevoerd

DEN HAAG - Albert Ramdin denkt niet dat er op het Westelijk Halfrond nog oorlogen gevoerd zullen worden. Daarvoor zijn de onderlinge banden tussen landen te sterk, beargumenteert de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Hij stelt dat conflicten tegenwoordig langs diplomatieke kanalen, via dialoog en onderhandelingen worden beslecht.  

"Vandaag aan de dag is democratie en respect voor vriendschappelijke interstatelijke relaties op het Westelijk Halfrond zover gevorderd, dat ik het niet voor mogelijk houdt, militaire agressie of interventie in onze regio. En als er een bedreiging in deze richting zou bestaan dan zijn er voldoende multilaterale instrumenten aanwezig om daar adequaat op te reageren", zegt Albert Ramdin vanuit Salzburg, Oostenrijk.

Van 25-29 augustus werd in Kasteel Leopoldskroon, Salzburg, een besloten strategische brainstormsessie gehouden over het thema "1814, 1914, 2014: Lessons from the Past, Visions for the Future". Onder meer ministers van Buitenlandse Zaken, ex-presidenten en diplomaten namen deel aan de conferentie. Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied werden vertegenwoordigd door de voormalige minister van Buitenlandse Zaken en de huidige Permanente Vertegenwoordiger van Brazilië bij de Verenigde Naties, ambassadeur Antonio Patriotta en de Plaatsvervangend secretaris-generaal van de OAS, ambassadeur Albert Ramdin.

De bijeenkomst was georganiseerd door onder andere het Internationale Vredes Instituut van de Verenigde Naties. Volgens Ramdin was de conferentie bedoeld om na te gaan wat politici, regeringsleiders en regionale leiders kunnen leren van de historische ontwikkelingen teneinde vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen.

Ramdin had de taak om als panellid op de laatste dag met concrete voorstellen te komen om het internationale systeem, dat momenteel niet in staat is de aangehaalde internationale problemen effectief aan te pakken, te versterken en eventueel te hervormen. 
  1. ramdin 5
  2. albert 3
  3. internationale 3
  4. westelijk 2
  5. halfrond 2