1. vorige
  2. volgende

Hesdy Zamuel gekozen tot praeses provincie Suriname

Het concept beleidsplan 2014-2017 van het Provinciaal bestuur is tijdens de 17de synode van de EBGS met 86 stemmen en 8 onthoudingen goedgekeurd. Broeder Hesdy Zamuel is met een overtuigend aantal stemmen, 61 van de 95, gekozen als Praeses van de provincie Suriname. Broeder Desiré Peerwijk en Zuster Lucia Anches-Breeveld zijn gekozen tot 1ste en 2de vice-praeses.

Het nieuw provinciaal bestuur dat uit vijftien leden bestaat zal drie jaar leiding geven aan de provincie Suriname, waaronder ook Curaçao, Aruba en Sint Maarten vallen. Broeder M. Mingoen is gekozen als voorzitter van het nieuwe synodebestuur, terwijl broeder K. Eduards en zuster C. Pinas hem bijstaan als 1ste en 2de vicevoorzitter.

De Evangelische Broedergemeente Suriname houdt om de drie jaar een kerkvergadering om terug te blikken op de voorgaande jaren. Het beleid voor de komende drie jaren wordt dan in hoofdlijnen uitgezet en wordt er een nieuw bestuur gekozen.

Het thema van de synode 2014 was ‘Word hervormd door de vernieuwing van uw denken!’. De verkiezingen voor de verschillende besturen en het concept beleidsplan zijn op 30 augustus gehouden.

  1. broeder 4
  2. gekozen 4
  3. bestuur 3
  4. suriname 3
  5. concept 2