DE MAKELAAR RAOUL Tjong A Hung en notaris Derrick Alexander liggen met elkaar

PARAMARIBO - DE MAKELAAR RAOUL Tjong A Hung en notaris Derrick Alexander liggen met elkaar overhoop over veiling van een supermarkt. De makelaar trad op namens een Chinese vereniging en de veiling is gehouden door Alexander. Tjong A Hung bracht het hoogste bod uit, SRD 7,3 miljoen, maar de notaris oordeelde dat de makelaar niet voldeed aan de bijzondere voorwaarden van de veiling. 

De makelaar dreigt nu naar de rechter te stappen waarmee hij hoopt meer transparantie te bevorderen in de werkwijze van notarissen om mogelijkheden en aantijgingen van corruptie uit te sluiten. Hij vindt dat veilingen voortaan moeten worden vastgelegd door camera's, als bewijs dat dingen op een juiste wijze toegaan. Verder vindt Tjong A Hung dat ondernemers die failliet gaan ook beschermd moeten worden, om te voorkomen dat hun bezittingen beneden de marktwaarde worden geveild.

De Ware Tijd brengt in herinnering, een min of meer soortgelijk geval, waarbij de ondernemer Frans Paje twee banken ervan beschuldigde hem te hebben benadeeld omdat zij zijn bezittingen ver beneden de waarde hebben verkocht. In dat geval oordeelde de rechter dat de banken niet verkeerd hebben gehandeld.

Het is correct als Tjong A Hung zijn vermeende rechten zoekt bij de rechter. Te oordelen echter naar de verklaring van notaris Alexander lijkt het erop, dat de makelaar zich niet heeft gehouden aan de gebruikelijke voorwaarden die lang vóór de veiling bekend waren. Uit het relaas van de makelaar is niet gebleken dat hij geen kennis droeg van de gebruikelijke veilingvoorwaarden. Omdat hij heeft meegedaan op basis van de voorwaarden door de notaris bedoeld, wordt verondersteld dat hij akkoord ging met voorwaarden die hebben gegolden voor de veiling.

Argumenten die de makelaar heeft aangehaald om transparantie over de werkwijze van notarissen mogelijk te maken, om mogelijkheden en aantijgingen van corruptie uit te sluiten, geven te denken. Zijn suggestie om veilingen voortaan vast te leggen door camera's zou de indruk kunnen wekken dat tijdens de veiling handelingen plaatsvinden die het daglicht schuwen.

De makelaar zou de samenleving een dienst bewijzen door man en paard te noemen; over wie het vermoeden bestaat, of welk bewijs er is, dat niet conform de regels van het proces wordt gehandeld bij de veiling. In daartoe voorkomende gevallen wordt aangenomen dat een benadeelde bij de daarvoor in aanmerking komende instanties een klacht indient.

Tjong A Hung merkt op dat ondernemers bij faillissement aan de grond komen omdat hun bezittingen beneden de marktwaarde in het openbaar worden verkocht. Er moet naar het juiste forum gezocht worden, om deze kwestie, goed onderbouwd, voor te leggen. In het totale pakket zullen vermoedelijk ook ter overdenking worden meegenomen, veiligheidskleppen ter dekking van het ondernemingsrisico.

  1. makelaar 8
  2. veiling 7
  3. tjong 5
  4. hung 5
  5. notaris 4