Suriname Vrije Atheneum rijker

Suriname is een school rijker. Op het Alpha Beta Vrije Atheneum, een particuliere school, kunnen studenten hun havo (Hoger Algemeen Vormend Onderwijs)- of vwo (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs)-diploma behalen. De inrichting van de school is heel modern, zo wordt tijdens de lessen gebruik gemaakt van beamers en white boards. Ook zijn de leslokalen airco gekoeld. “Het lesmateriaal schaffen we zelf aan uit het buitenland”, zegt Guillermo Samson, directeur van Alpha Beta Vrije Atheneum en IBW University of Applied Sciences, in gesprek met De West. Hij benadrukt dat er niet gevreesd hoeft te worden voor een lerarenstaking op zijn school, omdat zijn school niet verbonden is aan subsidie van de overheid, wat betekent dat de school de docenten zelf uitbetaald.

De nieuwe havo-vwo school heeft toestemming en erkenning verkregen van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De erkenning door het ministerie betekent dat een havo-vwo diploma dat behaald is via het Alpha Beta Vrije Atheneum aansluit op de Anton de Kom Universiteit Suriname (AdeKUS). Het Alpha Beta Vrije Atheneum is een dochterinstituut van de IBW.

Leerlingen van de mulo (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), studierichting B, die het S-pakket niet behaald hebben, hoeven volgens Samson niet wanhopig te zijn. Hij zegt dat talenten niet verloren mogen gaan, als iemand arts wil worden moet dat kunnen, dus leerlingen die het S-pakket niet hebben behaald, kunnen terecht op het Alpha Beta Vrije Atheneum. Samson is van mening dat het onderwijssysteem veel te wensen over laat. “In Suriname telt maar één norm: je slaagt of je slaagt niet”, aldus Samson. Hij vindt dat studenten de gelegenheid moeten krijgen om hun droom waar te kunnen maken.

Op de vraag wat het verschil is tussen zijn school en andere havo- en vwo- scholen in Suriname, geeft Samson aan, dat de havo een eenjarige opleiding is en de vwo een twee-jarige opleiding. Op de andere scholen duurt de havo twee jaar, terwijl het vwo een drie-jarige studie is.

Samson geeft aan, dat er samen met de Coöperatieve Spaar- en Kredietbank GODO gekeken wordt hoe leerlingen te helpen met een studiefinanciering. De onderhandelingen zijn inmiddels in een afrondende fase. Geïnteresseerden kunnen bij het Alpha Beta Vrije Atheneum aan de Grote Combé-weg 19  terecht voor verdere informatie.

door Johannes Damodar Patak

  1. school 8
  2. alpha 6
  3. beta 6
  4. vrije 6
  5. atheneum 6