Rechtszitting Boxel: Ritfeld en advocaat afwezig

Verdachte in het 8 decemberstrafproces, Edgar Ritfeld, en zijn advocaat Gerold Sewcharan zijn beiden afwezig bij de Krijgsraadszitting te Boxel. Een reden voor de afwezigheid van hen is niet gegeven. Ritfeld zijn zaak zou vandaag verder in behandeling worden genomen.

Het proces is omstreeks half elf gestart. De nabestaanden hebben de gelegenheid om op de terechtzitting een verzoek tot voeging in de zaak-Ritfeld te doen in gevolge artikel 316 van het Wetboek van Strafvordering. Artikel 316 geeft aan benadeelden van een strafbaar feit het recht zich in een strafzaak te voegen als beledigde partij en schadevergoeding te eisen, ingeval de verdachte inderdaad wordt veroordeeld.

De nabestaanden beroepen zich echter bij hun verzoekschrift van 13 augustus 2012 dat zij op grond van artikel 8 van het Inter-Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens (OAS-verdrag) zich mogen mengen in alle 8 december strafzaken.Op grond van dit artikel uit het verdrag, mogen nabestaanden deelnemen aan het proces zelf, in die zin dat ze b.v. bewijs mogen aanleveren.

De gemachtigden van de nabestaanden zullen op de terechtzitting het verzoek van de nabestaanden hernieuwd indienen.

Ritfeld heeft steeds gesteld dat hij niks met de 8 decembermoorden te maken heeft en hij pas blij zal zijn wanneer zijn naam is gezuiverd als verdachte in deze kwestie. "Voor mij is het belangrijk dat het proces doorgaat. Ik wil een uitspraak en ik kom voor mijn eigen zaak op. Daarom heb ik hoger beroep aangetekend. Ik wil geen amnestie", liet Ritfeld eerder optekenen.

  1. ritfeld 5
  2. nabestaanden 5
  3. artikel 4
  4. verdachte 3
  5. zaak 3