Saaf’safri wi e nyan ai in Dubai

De woorden van naar thans blijkt, een onheilspellende “profeet”, “we worden Dubai” zullen nog vers in uw geheugen klinken. Evenzo het gejank, “den teke wi moni, meki wi pina”, van een vanwege haar inbreng blijkbare leeghoofd. En niet te vergeten de visie van de alles goed pratende “geweldige econoom” die vanwege zijn handelen “als dorpsgek” kan worden aangemerkt. Wij praten reeds lang niet meer over de habitus van een, door soortgelijk signatuur, als “pagla koeta” beschreven tuig. De gedachte aan deze naarlingen doet ons nog meer kotsen dan de precaire situatie in ons land al stimuleert. Bij tijd en wijle horen wij ook de tot directrice gebombardeerde mevrouw uit Saramacca, die aan een veinzer zijn lusten ontsnapte, maar wel in de val van een gifmenger trapte. Waarschijnlijk heeft deze dame evenals haar collega uit Commewijne enkele heldere momenten en beseft wel middels welke list het volk nu met de last wordt geconfronteerd. Echter blijkt hun cognitieve beperking uit de cirkelredeneringen en tegenstrijdigheden die zij verkondigen. Vraag haar maar met welke politieke realiteit een leerling haar enkele maanden geleden confronteerde, en waarop zij geen repliek had. Zijn deze figuren de rolmodellen voor onze kinderen? Gaan deze leden van de zelfde partij met hun meerderheid iets positiefs kunnen betekenen voor het land, bezijden hun ondeugd, onder het juk van hun leider? Het is godsgruwelijk om te ervaren welk tuig er allemaal op cruciale posten en in eerbare functies wordt benoemd. Hiermede wordt de wortel van een vruchtbare toekomst in de kiem gesmoord. Het is gewetenloos en verfoeilijk om te beluisteren hoe een over het paard getilde “Odie Odie” schreeuwer een behoeftige moeder die uit het hart haar “pinarie” uit, geïrriteerd afsnauwt met het ongefundeerde “aw kon boeng, me taigi”. Welke descriptie moet er gegeven worden aan die eveneens over het paard getilde “etter” die elke middag onze minder ontwikkelde landgenoten in de maling neemt? Leven bepaalde figuren echt in de veronderstelling dat het getij zal keren onder het regiem van een figuur die heeft bewezen, “te me kome, crisis no ab ontkome”? Hebben landgenoten echt wel het Stabilisatie en Herstelplan met de nodige diepgang doorgenomen? Is men zich bewust van de “verdamping” van vele miljoenen en gelooft gij echt in de wereldcrisis? Door haar verrichtingen, de bewezen manco’s aan essentiële competenties en eerbare karaktereigenschappen zal de heersende clan “politici” nimmer in staat zijn om het land vooruit te brengen en missen zij de morele status om over duurzame ontwikkeling te praten. Gesteld mag worden dat Surinamers zelf de verdoemenis hebben gekoesterd. Het lijkt er op alsof er in aviditeit eensgezind wordt gewerkt aan de voorbereiding van de uitvaart van ons land. Met een slappe oppositie, weerloze vakbonden, een andere richting opkijkende ngo’s en de gedachtegang van vele onder ons “betre mi lagi ma mi no dong”, navigeren wij zelf richting verdoemenis! Van enig aanmerkelijk protest zal geen sprake zijn, daar de angsthazen constant de verminkte lijken van de 8 december slachtoffers voor zich te zien ronddwalen.

Ps. Is het reeds vervaardigd, de marmeren plaquette met in goud gehulde letters als opschrift: “Hier in de franchepane bloemengaard, ligt Suriname beroofd van al haar waard”!

Drs. Frits Lalay

  1. land 4
  2. echt 3
  3. blijkt 2
  4. praten 2
  5. tuig 2