1. vorige
  2. volgende

Bouterse belooft voor derde keer koersdaling

President Desiré Bouterse heeft gisteren voor de derde keer dit jaar beloofd de wisselkoers omlaag te zullen brengen. Het staatshoofd erkende gisteren na een regeringsoverleg dat de stijgende wisselkoersen de grootste zorg van de regering zijn. Bouterse heeft eerder tot twee keer toe dezelfde belofte gedaan, maar integendeel bleef de koers stijgen. Op 13 april sprak het staatshoofd: “Ik kan u verzekeren, die koers ga ik naar beneden krijgen. Believe me”, en vervolgens op 12 juli: “Ik beloof voor de tweede keer: we gaan hem naar beneden moeten krijgen. If unu no kisi a koers go na gron, wi o kisi mankeri, wi o dede ini a film. Dus we moeten, we moeten, we moeten. Ik ga mijn best doen met anderen.”

Gisteren beweerde Bouterse dat het de regering de vorige keren wel is gelukt om de koersen te stabiliseren, maar hij meent dat er steeds andere dingen ertussen kwamen. Hij voegde eraan toe dat de koers gestabiliseerd zal worden en vervolgens omlaag zal gaan. Om een oplossing te vinden, heeft het staatshoofd samen met vicepresident Ashwin Adhin, minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en de president van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Glenn Gersie, in het afgelopen weekend gesproken over deze problematiek.

Om ervoor te zorgen dat er stabilisatie komt op de valutamarkt, heeft Bouterse op voorstel van de CBvS-president een overlegorgaan samengesteld. Dit orgaan bestaat uit vertegenwoordigers van alle organisaties binnen de financiële wereld.

Daarnaast bevestigde de president gisteren ook dat er een reshuffeling komt. Echter maakte hij niet bekend welke ministeries nieuwe trekkers krijgen.  Eerder maakte de redactie van De West bekend dat er al geruime tijd hierover geruchten de ronde deden. Ook kon de redactie achterhalen dat vijf tot zes ministers gereshuffeld zullen worden. Binnen de NDP zijn de meningen over het reshuffelen verdeeld. Bouterse heeft in zijn eerste termijn als staatshoofd meerdere aanpassingen gepleegd in zijn regeerteam. Het zal in deze regeerperiode de eerste keer zijn dat hij zijn kabinet reshuffeld.

  1. bouterse 5
  2. president 4
  3. keer 4
  4. staatshoofd 4
  5. koers 4