Krijgsraadszitting wordt op 28 juli voortgezet

De Krijgsraad zal zich buigen over het hernieuwde verzoek van de nabestaanden van het 8 decemberstrafproces om zich te mengen in de zaak. Er is vandaag te Boxel een uitgebreid verzoekschrift met 63 stellingen ingediend door de procesgemachtigden, Stanley Marica, Hugo Essed en Marja Vos.

De zitting van vandaag is afgelopen. Op 28 juli zal de Krijgsraad zich buigen over de vraag of de nabestaanden een actieve rol krijgen in het strafproces. Auditeur-militair Roy Elgin heeft aangegeven dat de nabestaanden recht hebben op een actieve rol in het proces, maar dat daarvoor de wettelijke grondslag ontbreekt.

De procesgemachtigden hebben gezegd dat er geen aparte regels nodig zijn omdat artikel 8 van het Inter-Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens rechtstreeks werkt. De advocaten Marica, Essed en Vos hebben erop gewezen dat door de gewijzigde Amnestiewet van 2012 de nabestaanden hun mening niet hebben kunnen geven. Na de aanname van de gewijzigde Amnestiewet hebben de nabestaanden de behoefte aangegeven om een actieve rol te vervullen in het strafproces.

Inhoudelijk is de zaak-Ritfeld die op de rol stond, niet behandeld. Voordat het Openbaar Ministerie zich in deze zaak uitlaat, moet de Krijgsraad een beslissing hebben genomen over het verzoekschrift van de nabestaanden. Volgens president Cynthia Montnor-Valstein, die haar verlof heeft onderbroken voor de zitting van vandaag, moet de raad zich diepgaand buigen over het hernieuwd verzoek. Zij heeft daarom 28 juli geprikt als volgende zittingsdag. De procesgemachtigden van de nabestaanden willen dat de Krijgsraad het proces heropent voor allemaal op grond van het gelijkheidsbeginsel. Op dit moment is alleen beslist dat de zaak-Ritfeld wordt heropend.

  1. nabestaanden 7
  2. krijgsraad 4
  3. zaak 4
  4. rol 4
  5. buigen 3