Werkzaamheden Saronbrug mogelijk in oktober af

Het ziet ernaar uit dat de Saronbrug, die de Indira Gandhiweg met Saron verbindt, over niet al te lange tijd beschikbaar zal zijn voor ingebruikname. De brug zelf die ruim SRD 59 miljoen gekost heeft, is reeds af. Nu is men slechts bezig met afrondingswerkzaamheden. De opritten aan beide zijden van de brug worden nu afgewerkt. Volgens de werknemers bij de brug zullen zij in oktober hun werk voltooid hebben. Daarna moeten er alleen nog maar wat opruimingswerkzaamheden verricht worden.
Ten aanzien van de officiƫle ingebruikname van de brug kon de minister van Openbare werken, Rabin Parmessar, tegenover de media nog geen uitspraken doen. Een eerdere streefdatum van de minister voor oplevering van de brug had augustus 2014 moeten zijn, maar dit bleek niet haalbaar. De brug over het Saramaccakanaal is van noodzakelijk belang in geval van calamiteiten. De reeds bestaande bruggen in de omgeving zijn kwetsbaar en in geval er iets op een van die bruggen misgaat, komt alle verkeer vast te zitten. In dit geval is het goed als weggebruikers meerdere alternatieven hebben. In een gesprek van Dagblad Suriname met dhr. Wip van de afdeling Verkeer van het ministerie van Openbare Werken gaf die aan dat zijn afdeling samen met de politie bezig is om de te verwachten verkeerssituatie welke de Saronbrug, na ingebruikname, teweeg zal brengen te bestuderen. Hij gaf aan dat voorwerk reeds gedaan is en dat er nu naar eventuele knelpunten wordt gekeken. Men kijkt onder meer naar hoe het verkeer zich zal verplaatsen. Er zal getracht worden om op basis van de bestaande infrastructuur het verkeer zo goed mogelijk te regelen, zodat er zo min mogelijk filevorming zal plaatsvinden. Wanneer de wegenstudie is afgerond, zal het circulatieplan aan het publiek worden gepresenteerd.

Brug onofficieel in gebruik
Na enige observatie nabij de brug is te merken dat motorrijtuigen van het aldaar werkzaam zijnde aannemingsbedrijf Nameco, zich reeds vrijelijk over de brug verplaatsen. Menig voetganger loopt ook graag over de brug, omdat hierdoor de normale route wordt ingekort. Destijds ging het opstarten van de bouw van de brug erg moeizaam vanwege problemen met buurtbewoners. Het ging om buurtbewoners met een erf en huis in de directe omgeving van de brug, waar de aansluitende opritten naar de brug toe, doorheen moesten lopen. Dit probleem is nu grotendeels opgelost. De Saronbrug heeft een totale lengte van 225 meter.

  1. brug 13
  2. verkeer 4
  3. saronbrug 3
  4. ingebruikname 3
  5. geval 3