Vicieuze cirkel voorkomen

De onrust is in de samenleving opgelaaid naar aanleiding van de crisis die in het land heerst. De indruk bestaat niet dat de regering weet wat ze aan het doen is. Een groot deel van de burgers werkt bij de overheid en in de private sector. Burgers zijn afhankelijk van een loon dat ze verdienen. Dat zijn dan de burgers die geen baan hebben verloren. Een groot deel van de werkers heeft zijn baan verloren en heeft niet eens een inkomen. De burgers die nog een inkomen hebben, willen daarmee minimaal de basisbehoeften kunnen dekken. De realiteit van de dag is dat de prijzen van de levensmiddelen in de winkels enorm zijn gestegen. Burgers zijn niet meer in staat om de gezinnen te onderhouden door de gestegen prijzen in de winkels. Enige tijd terug schreven wij dat de regering ter voorkoming van de sociaalmaatschappelijke onrust in elk geval moet garanderen dat de eerste levensbehoeften betaalbaar blijven. Medicijnen moeten beschikbaar zijn, openbare gezondheidszorg moet beschikbaar zijn en de kinderen moeten naar school kunnen gaan. Deze zaken dreigen nu ook in zwaar onweer te geraken en zijn voor een deel al moeilijk te bekostigen. Bij de definitie van ‘eerste levensbehoeften’ moet geen enge definitie worden gehanteerd. Het moment dat eerste levensbehoeften, medicijnen en school in problemen komen, dan is de crisis aangebroken. De regering moet nu al werken aan een plan om deze basiszaken te garanderen of zich al opmaken om de plaat te poetsen. Er wordt nu gesproken over een reshuffling en de media hebben hun kleine handen vol aan dit onderwerp. Maar het moet duidelijk zijn dat een reshuffling niet veel zal betekenen in de huidige situatie. Dat zou pas het geval zijn als de overheid een plan had, welke gedragen wordt door de president, en ministers dit plan niet zouden uitvoeren. We zeiden eerder dat een minister die zwaar onderpresteert en de hele tijd alleen maar praatjes verkoopt, de minister van LVV is. Vanwege het karakter van dit ministerie had de minister buiten een breed regeringsplan om al een programma aan het uitvoeren moeten zijn om alle drie beleidsgebieden van zijn ministerie, in samenwerking met de FAO, zodanig uit te dragen en uit te voeren, dat er sprake zou zijn van een verhoogde agrarische productie. Deze minister heeft geen link gelegd met de richting Agrarische Productie van de Faculteit der Technologische Wetenschappen van Adek. De minister gebruikt het kader op het ministerie niet en betrekt ook geen kader dat nog buiten het departement zit. Daar zou reshuffling wel een verandering kunnen brengen. Een andere minister, die ook uit eigen beweging, los van een breed regeringsplan, al bezig had moeten zijn met ondernemerschapsontwikkeling, is de minister die gaat over toerisme (TCT). Voor een minister die vel kan praten, is hij opvallend stil, omdat er geen acties worden ondernomen door hem om het toerisme in Suriname te promoten. Hij stimuleert het kabinet niet om acties en handelingen die het toerisme tegenhouden, zoals die van de Juspol-minister, achterwege te laten. Zwaar in de achting van het publiek is ook gevallen de Juspol-minister, die al getoond heeft het ministerie niet te kunnen draaien. Maar een reshuffling zou niet veel bijdragen in dit geval aan de sociaaleconomische situatie. Samen met LVV en TCT vormt HI een trio. Deze drie ministers hadden een zodanig plan moeten hebben gesmeed en al hebben gedeeld met de samenleving dat er perspectief zou moeten ontstaan via nieuwe bedrijven en nieuwe economische activiteiten. Deze minister is in het trio de sterkste schakel, maar is ook niet tot die hoogte gekomen om de bedrijvigheid in het land op het gebied van de agrarische productie en toerisme daadwerkelijk een boost te geven. Wat we nu nodig hebben, zijn sterke ministers op de productieministeries en die pakken zaken onterecht alledaags (business as usual) aan. De reshuffling op deze productieministeries, waarbij ministers die niet alleen mooi weer spelen, maar ook daadwerkelijk met producenten en potentiele producenten gaan praten, zou wel zoden aan de dijk leggen. Voor goede productieplannen is er wel kapitaal beschikbaar dat zichzelf wel genereert. De leiding van het land moet wel de instelling van productie hebben en niet als de oude politiek alleen loeren op goede grondstoffenprijzen. We dienen geen genoegen te nemen met het feit dat het ook slechter gaat in enkele andere landen. Wij hebben andere niet getapte potenties, die andere landen niet hebben. Een stevige productiebasis, waarin de diaspora, Nederland, Brazilië, India, Indonesië en de USA een rol kunnen spelen, kan ons voorgoed afhelpen met de valutasituatie. De reshuffling is zeker nodig onder de diplomatieke missies in met name deze genoemde landen. Maar die mindset van het benutten van kansen is totaal afwezig, hetgeen ook blijkt uit de wijze waarop omgegaan is met de kwestie van de zwaar beschuldigde ambassadeur in India. Feit is nu op dit moment dat naarmate de koers stijgt, het vertrouwen in deze regering zal afnemen. Belangrijk is dat de financiënminister en de CBvS-governor onder druk komen te staan, omdat ze potentieel onderpresteren of zelfs wanprestatie plegen. Naarmate het vertrouwen afneemt, zal ook de grip op de samenleving afnemen. Al zo zullen we beland zijn in een vicieuze cirkel, waarin alleen politiek ingrijpen een doorbraak zal kunnen brengen.
  1. minister 11
  2. reshuffling 6
  3. burgers 5
  4. regering 4
  5. zwaar 4