Patrick Kensenhuis: “Hoge inflatie treft ook Paranen”

Dagblad Suriname verneemt van het DNA-lid Patrick Kensenhuis van de Nationale Democratische Partij (NDP), dat de hoge wisselkoersen voor veel problemen zorgen. Ook de bewoners van het district Para ondervinden er last van. Door de inflatie zijn de kosten van de primaire levensbehoeften zoals voeding en onderhoud enorm gestegen, met alle gevolgen van dien. De regering tracht de hoge wisselkoersen onder controle te houden door middel van het installeren van het monitoringsteam. Dit monitoringsteam moet uiteindelijk zorgen voor stabilisatie van de op hol geslagen wisselkoersen in Suriname. “Suriname kent een importeconomie. Er wordt minder geëxporteerd en meer geïmporteerd. Het is van belang om hierbij stil te staan en alleen de belangrijke goederen te importeren. Zo kunnen de vraag en aanbod van vreemde valuta onder controle gehouden worden”, aldus Kensenhuis.

Drinkwater
De bewoners van enkele woonwijken van Para, waaronder plantage Overtoom, Onverwacht, Suralcoweg en het Para-Oost gebied, zijn verstoken van drinkwater. Het ministerie van Handel en Industrie heeft hierop ingespeeld door water te distribueren in deze woonwijken. Echter zijn enkele van de watertrucks defect geraakt, waardoor de watervoorzieningsdienst van het ministerie van Handel en Industrie momenteel niet optimaal plaatsvindt. Kensenhuis heeft meerdere malen een beroep gedaan op de minister van Handel en Industrie om de watervoorzieningsdienst te blijven leveren.

Werkloosheid
Vanwege de verslechterde economie is er nauwelijks werkgelegenheid in Para. Door het vertrek van Suralco is dit verergerd. Daarom pleit Kensenhuis voor ondernemerschap in Para; de agrarische sector kan in dit opzicht een oplossing bieden.

Gezondheid
De gezondheidscentra in Para zijn momenteel onderbemand. Ook dit verdient aandacht. Er zijn niet voldoende medicamenten aanwezig.

Criminaliteit
In Para is er momenteel geen sprake van hevige criminaliteit. Dit wil dus niet zeggen dat er geen aandacht besteed moet worden aan de veiligheid van de bewoners van Para. Er was een rechercheteam op Para die criminele activiteiten onderzocht. Echter is deze dienst wegens onbekende redenen abrupt stopgezet. Er wordt beweerd dat deze dienst vanuit een ander district opereert. Kensenhuis is van mening dat er wel een rechercheteam in Para aanwezig moet zijn om de veiligheid van de bewoners te allen tijde te garanderen.

Onderwijs
Kensenhuis is van mening dat de kinderen in Para de mogelijkheid moeten hebben om in hun eigen woongebied de school te kunnen bezoeken. Er is een onderzoek ingesteld om na te gaan hoe groot de groep is die nog gefaciliteerd moet worden.

  1. para 11
  2. kensenhuis 6
  3. bewoners 4
  4. suriname 3
  5. wisselkoersen 3