1. vorige
  2. volgende

Agrarische Raad van de VHP wil behoud rijstsector

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de rijstsector, waarbij de padieboeren een opkoopprijs aangeboden krijgen, die circa SRD 15 lager is dan de kostprijs, wenst de Agrarische Raad van de VHP het volgende te verklaren.

Al geruime tijd vragen de padieproducenten aandacht van de regering voor problemen in de rijstsector, die om dringende oplossingen vragen.

Niet lang geleden zijn een aantal padie boeren naar Paramaribo geweest voor het aanbieden van een petitie aan de president van de Republiek Suriname. Gelet op de ernstige aard van de problemen, die om structurele en duurzame oplossingen schreeuwen, had de president toegezegd om naar Nickerie te zullen afreizen voor overleg met de padie producenten, hetgeen tot nu toe is uitgebleven.

Het bevreemdt ons dat ondanks de regering erkend heeft, dat de opkoopprijs van padie ver beneden de kostprijs ligt, zij nagelaten heeft om maatregelen te treffen ter tegemoetkoming van de boeren, terwijl de oogst in volle gang is.

Door het uitblijven van gestructureerd overleg en verantwoord optreden van de regering, dreigen zaken thans te escaleren en grimmige vormen aan te nemen, waarbij er tijdens een vreedzame demonstratie gewelddadig is opgetreden tegen weerloze boeren en dat er zelfs aanhoudingen zijn verricht.

De Agrarische Raad van de VHP die haar steun betuigt aan de getroffen boeren, maakt zich ernstig zorgen over deze ontwikkelingen en roept de regering op om onmiddellijk maatregelen te treffen zodat de boeren uit deze onzekere en uitzichtloze situatie, die hun bestaansrecht bedreigen, kunnen geraken.

Voorts vragen wij aan de regering om op de meest korte termijn structurele maatregelen te treffen die de continuïteit van de rijstsector als producent van ons hoofdvoedsel, duurzaam kan waarborgen.

De Agrarische Raad van de VHP
  1. regering 5
  2. boeren 5
  3. rijstsector 3
  4. agrarische 3
  5. raad 3