Nabestaanden willen hervatting 8 decemberstrafproces

De procesgemachtigden van de nabestaanden en de vakcentrale C-47 vinden dat de Krijgsraad de zaak tegen alle verdachten in het 8 decemberstrafproces moet hervatten. De Krijgsraad heeft alleen de zaak tegen de verdachte Edgar Ritfeld heropend, na het vonnis van het Hof van Justitie in januari. De advocaten Stanley Marica, Hugo Essed en Marja Vos die namens de nabestaanden en C-47 optreden, stellen dat de zaken met elkaar verband houden.

De procesgemachtigden hebben op de zitting van de Krijgsraad maandag in Boxel, uitvoerig uitgelegd dat de vervolging van alle verdachten moet plaatsvinden op grond van het gelijkheidsbeginsel. Volgens hen is de Krijgsraad ambtshalve hiertoe bevoegd. De advocaten hebben namens de nabestaanden gevraagd om zich te mogen mengen in het proces. Zij dringen er op aan om de overige zaken spoedig op de rol te plaatsen, waardoor ze mede bewijslast kunnen leveren.

Auditeur Militair Roy Elgin stelde namens het Openbaar Ministerie, te erkennen dat nabestaanden een actievere rol toebedeeld moeten krijgen. Hij is op zoek gegaan naar de wettelijke grondslag, maar heeft deze niet gevonden. De wetgeving van het land moet volgens hem in overeenstemming worden gebracht met het internationaal verdrag. Elgin haalde aan dat deze discussie om de nationale wet aan te passen, in andere landen vergevorderd is, waarbij nabestaanden zelfs met eens strafeis mogen komen. De procesgemachtigden haalden aan dat de 'American Convention on Human Rights' rechtstreekse werking heeft op landen die het verdrag geratificeerd hebben. Het Hof van Justitie heeft in de hogerberoepszaak van Ritfeld, hier ook op gewezen. "De auditeur militair heeft gezocht en niet gevonden, maar wij hebben het wel gevonden", reageerde Vos op de opmerkingen van Elgin.

De Krijgsraad heeft de partijen aangehoord en zal op 28 juli antwoord geven, wanneer de zaak Ritfeld wordt vervolgd. De inhoudelijke behandeling vond niet plaats, omdat de procesgemachtigden van de nabestaanden hun verzoekschrift mochten toelichten. Zij vroegen de Krijgsraad om de beslissing niet te nemen tegelijk met het eindvonnis en dus nadat het Openbaar Ministerie heeft gerekwireerd. De president van de Krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, merkte op dat zij met verlof is en het verzoekschrift moet worden bestudeerd. Het antwoord wordt na ruim drie en een halve maand gegeven.
  1. krijgsraad 7
  2. nabestaanden 6
  3. procesgemachtigden 4
  4. zaak 3
  5. ritfeld 3