Imeao 1 heeft als eerste een simulatielokaal

Op het Imeao 1 verrichtten minister Ashwin Adhin van Onderwijs & Volksontwikkeling en onderwijsdirecteur Robert Peneux de officiële opening van het simulatielokaal. Dit lokaal biedt studenten die stage moeten lopen, de mogelijkheid de praktijksituatie na te bootsen. Zij zullen als voorbereiding op hun stageperiode alvast kennis maken met de bedrijfsprocessen. Jane Simons-Turney, directeur van de beroepsgerichte opleiding, legde uit dat het de bedoeling is de docenten van de school te trainen, zodat zij de lessen aan de studenten kunnen verzorgen.

Adhin en Peneux benadrukten het belang van beroepsgericht onderwijs. Adhin beloofde dat het beroepsgericht onderwijs veel meer aandacht zal krijgen. “Het is het fundament van de samenleving, omdat als je de studenten niet goed genoeg richt op de praktijk, zij uiteindelijk zullen falen in de maatschappij”, benadrukte Peneux. Het is ook de bedoeling dat de overige Imeao-scholen een simulatielokaal krijgen.

Twee jaar geleden is het Imeao 1 gestart met een vernieuwingsproces met als doel elke student met een diploma weg te sturen van de opleiding. Echter is het volgens Simons zo dat niet alle scholieren even vlot zijn. Vandaar dat er samen met de stuurgroep wordt gesproken over, studenten opleiden op niveau 2, 3 en 4. Het vierde niveau is bedoeld voor studenten die vlotter zijn en daardoor ook naar de universiteit of een HBO-opleiding kunnen. De overige twee niveaus zullen een afgerond geheel zijn en het is de bedoeling dat de studenten daarna zullen gaan werken. De groep is bezig te brainstormen hoe dat vernieuwingsproces zal moeten plaatsvinden.

Shahida Hek
  1. studenten 6
  2. imeao 3
  3. adhin 3
  4. onderwijs 3
  5. peneux 3