1. vorige
  2. volgende

Telesur ondersteunt diverse vakantieactiviteiten

Het Telecommunicatiebedrijf Telesur ondersteunt diverse vakantieactiviteiten. Het gaat om zinvolle en creatieve activiteiten. Schoolgaande jongeren tussen 17 tot en met 25 jaar krijgen dit jaar weer de gelegenheid om in de vakantie werkervaring op te doen. Uit een aanbod van 280 aanmeldingen zijn 98 jongeren elektronisch geloot. Jaarlijks worden nog eens tien jeugdigen voorgedragen door het ministerie van Sport & Jeugdzaken en tien door de Stichting Mati Fu Tego. Dit jaar zijn twee vakantiewerkplekken ook ingevuld door de Stichting Doven Belangen. Het gaat om jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben en hun sociale vaardigheden moeten oefenen. De vakantiewerkers, op MBO-niveau en hoger, zijn op verschillende Telesur-locaties ingezet. Het vakantiewerkersproject, dat dit jaar op kleinere schaal wordt uitgevoerd, loopt van 15 augustus t/m 23 september 2016. Aan het eind van het traject ontvangen de 120 deelnemers een bijdrage voor de aankoop van spullen voor het nieuwe schooljaar.Telesur, ondersteunt ook Take it to the Street, een straatkunstproject van de Nederlandse ambassade in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). Take it to the Street heeft als doel de jeugd in haar vrije tijd positief en creatief bezig te houden. Telesur-personeel draagt vrijwillig zorg voor de opvang en begeleiding van kinderen tijdens Take it to the Street, dat vandaag wordt afgesloten het Onafhankelijkheidsplein. Ook biedt Telesur logistieke bijstand in de vorm van onder andere transport en tenten. Take it to the street startte in oktober 2015 om jongeren uit alle districten hun kunnen te laten tonen en om zich te meten in voetbal, dans, zang, skateboarden, graffiti en andere vormen van straatkunst.
Het bedrijf ondersteunt evenals voorgaande jaren ook activiteiten van devakantiecentra van het ministerie van Sport & Jeugdzaken door een vliegerproject. Aan de vakantiecentra worden 700 Telesur-vliegers ter beschikking. In overleg met de Energiebedrijven Suriname vindt daarbij voorlichting plaats over veiligheid tijdens het vliegeren. De EBS adviseert vliegeraars open vlakten op te zoeken bijvoorbeeld sport- en voetbalvelden om vliegers de lucht in te laten. Zo moeten hoogspanningsmasten, fietspaden, straten en de omgeving van vliegvelden te allen tijde worden vermeden en is vliegeren bij onweer verboden. In de eerste week van september zal via ATV de eigen tv-productie Vliegers & vliegeraars worden uitgezonden. Hierin wordt aandacht besteed aan de makers, hun vliegers en vliegeren zelf, meldt Telesur.Advertentie
  1. telesur 5
  2. jongeren 4
  3. jaar 4
  4. take 4
  5. the 4