Dilemma over afvaardiging DNA-leden naar Brussel

Diverse huishoudelijke vergaderingen zijn niet doorgegaan, waardoor bepaalde besluiten niet zijn genomen door De Nationale Assemblee (DNA). Een delegatie van het parlement moet naar Brussel, België, voor het bijwonen van de vergadering van de ACP en Europese Unie. Waarnemend voorzitter Ruth Wijdenbosch heeft na overleg met de fractieleiders Ricardo Panka (Mega Combinatie) en Radjkoemar Randjietsingh (Nieuw Front) besloten om de delegatieleden alvast aan te melden, vooruitlopend op de goedkeuring van het parlement. Hiermee heeft ze felle kritiek van diverse fractieleden op de hals gehaald.

De vergadering in Brussel wordt gehouden van 23 tot 26 september. De volksvertegenwoordiging is op reces en zal niet voor die tijd bijeenkomen. Niet alle fractieleiders in het parlement zijn op de hoogte van dat de delegatie aangemeld is. Wijdenbosch om verduidelijking gevraagd, zegt aan Starnieuws dat een algemene instructie is dat DNA altijd meedoet als het gaat om een ACP-vergadering. Vandaar dat ze na overleg heeft besloten de namen alvast door te geven. Wijdenbosch ontkent dat zij ook van plan is de vergadering bij te wonen.

Panka is de vaste vertegenwoordiger van DNA in bij ACP/EU. Hij is een van de personen die is aangemeld. Randjietsingh om commentaar gevraagd, zegt dat hij de naam van Mahinder Rathipal namens het Nieuw Front heeft doorgegeven aan Wijdenbosch. Randjietsingh merkt op dat het moeilijk wordt om de delegatie af te vaardigen als er geen besluit is genomen in de huishoudelijke vergadering. Aangezien er geen quorum was, is de concept-begroting van De Nationale Assemblee ook niet besproken en goedgekeurd.
  1. vergadering 5
  2. wijdenbosch 4
  3. dna 3
  4. delegatie 3
  5. parlement 3