Herrenberg voorstander van jaarlijkse Gebedsweek

Het eerste Gebedsweek is gehouden van 8 tot en met 14 augustus. De nationale commissie ter herdenking van 40 jaar staatkundige onafhankelijkheid zal afstemming plegen met president Desi Bouterse om na te gaan in hoeverre de regering de Gebedsweek tot een jaarlijkse activiteit kan maken. De Gebedsweek is een succes geworden, ondanks het feit dat niet bij alle diensten de opkomst op het Onafhankelijkheidsplein naar verwachting was, zegt de commissie onder leiding van Henk Herrenberg.

“We een heel gelovig volk zijn en het gebed zou als richtsnoer kunnen dienen in ons voortbestaan als natie,” meent Herrenberg. De commissie brengt dank uit aan de deelnemers van het Gebedsweek die gehouden is van 8 tot en met 14 augustus. Deze eerste Gebedsweek is een uitvloeisel van gesprekken die na 25 november 2015, op aangeven van verschillende organisaties, hebben plaatsgevonden. De drang naar gebed voor Mama Sranan was groot, omdat het land en volk met allerhande problemen te kampen hebben. Dit vraagstuk is besproken met diverse religieuze, spirituele, maatschappelijke en culturele groepen.

Het lag in de bedoeling volgens Herrenberg om tijdens de Gebedsweek elke culturele of religieuze groep of organisatie de ruimte te bieden om op hun eigen manier te bidden voor ons Land en volk.Op het Onafhankelijkheidsplein had de commissie de nodige faciliteiten opgezet – overdekte tent met stoelen en podium - zodat de organisaties die daartoe de wens te kennen hadden gegeven hun gebedsdiensten konden houden. Naast de bijeenkomsten op het Onafhankelijkheidsplein is er ook voor land en volk gebeden in de bedehuizen tijdens de reguliere kerkdiensten van de diverse denominaties.
Velen hebben ook thuis in hun dagelijks gebed de Schepper gesmeekt om zijn zegen uit te spreken over ons Land en volk.

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar het Inheems Platform ESAV, ISKCON Suriname/Hare Rama Hare Krishna, Stichting Kunjhe Akata, Bishop dr. Steve Meye, Bribi Ministries International, Stichting Shri Sanatan Dharm Parshad Suriname, Gemeente Logos International, Vereniging Arya Dewaker, Thoriqul Islam, de Culturele Unie Suriname, de Nationale Geestelijke Raad van de Bahai’s van Suriname en Soka Gakkai International-Suriname.
Advertentie
  1. gebedsweek 6
  2. commissie 4
  3. volk 4
  4. land 4
  5. suriname 4