Met de komst van een nieuwe directeur bij de Wegenautoriteit Suriname

PARAMARIBO - Met de komst van een nieuwe directeur bij de Wegenautoriteit Suriname, belooft de organisatie zich intensiever bezig te houden met haar taakstelling. Ze is hoofdzakelijk belast met het onderhoud en beheer van primaire wegen met daarin vaste oeververbindingen. Geo Norden, die ruim drie maanden geleden daar directeur is, zegt tegen de redactie dat de Wegenautoriteit bijna in een winterslaap was geraakt. Zijn missie is om ondanks het geringe budget verandering hierin te brengen.  

Van de government take op brandstof gaat van elke liter zes cent naar de Wegenautoriteit. Norden benadrukt dat de organisatie geen grote projecten uitvoert en het budget daarom nog net toereikend is om haar taken uit te voeren. Norden wil door zijn staf en personeel te motiveren zijn missie voltooien. Donderdag is het startsein gegeven voor een landelijke schoonmaak- en onderhoudsbeurt van de rotondes. In de beginfase worden samen acht rotondes in Paramaribo en Wanica aangepakt en naderhand die in andere districten. Het volgende project is een grondige inspectie van alle bruggen die in verbinding staan met of leiden naar primaire wegen. Weggedeeltes die niet of slecht verlicht zijn, krijgen lichtmarkeringen.

De directeur vindt het belangrijk dat wegen regelmatig onderhouden worden, om onnodige onkosten te besparen. Samen met het ministerie van Justitie en Politie zal erop worden toegezien dat weggebruikers zorgvuldig omgaan met de wegen. Zo zijn er op verschillende primaire wegen apparaten geplaatst om de aslast van voertuigen te berekenen. Als blijkt dat de maximaal toegestane asdruk wordt overschreden, zullen er maatregelen worden getroffen. De wegenautoriteit is een zelfstandige organisatie die valt onder Openbare Werken.
  1. wegen 5
  2. wegenautoriteit 4
  3. directeur 3
  4. organisatie 3
  5. primaire 3