Onderminister Lie A Kwie wacht instructies CIVD af

Afhankelijk van de instructies van de Centrale Inlichtingen en Veiligheidsdienst (CIVD) zal onderminister Abigail Lie A Kwie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) al dan niet een aanklacht indienen tegen de man, die dreigende taal tegenover haar zou hebben gebezigd op woensdag 2 april. Lie A Kwie heeft de CIVD zowel telefonisch als schriftelijk over het voorval gerapporteerd. Zij beschikt over camerabeelden om haar verhaal te onderbouwen.

In haar rapportage aan CIVD stelt de onderminister dat afgelopen woensdag in de directe omgeving van haar woning het onderhoud van de bermen langs de Gompertstraat plaatsvond. De werkzaamheden werden uitgevoerd door een particulier in opdracht van het ministerie van Openbare Werken/Wegenautoriteit. In de bestekken van de Wegenautoriteit staat aangegeven de contractor geen werkzaamheden hoeft te verrichten in gevallen waar de berm door de bewoners zelf worden onderhouden. Dat is ook het geval bij de onderminister. Volgens Lie A Kwie hebben de werkers altijd vrijelijk gebruik mogen maken van een overdekte plek op haar terrein, ondanks het feit dat haar berm niet door hen hoeft te worden onderhouden. Zij heeft met deze werkers een goede relatie opgebouwd.

Op woensdag 2 april bleek een nieuwe groep werkers onder leiding van Miguel Comvalius de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Ook deze groep mocht vrijelijk gebruik maken van de voorzieningen. Dat er vrijwel de gehele dag door voertuigen op en nabij haar beide opritten parkeerden, die een vlotte doorgang van en naar haar woning, alsook haar bedrijfspand belemmerden, heeft de onderminister echter als zeer storend ervaren. Deze voertuigen betroffen onder meer een werktruck. Eerdere verzoeken van haar partner en personeel om de voertuigen elders op het terrein te parkeren boden weinig soelaas, en toen Lie A Kwie uiteindelijk zelf met dit verzoek kwam, resulteerde dit volgens haar in een scheldkanonnade van de voorman.

Recht op subjectbeveiliging
Ondanks de dreigende taal en intimiderende houding van de voorman stelt de onderminister, die in bijzijn was van haar zoontje, rustig te zijn gebleven. Op een bepaald moment zou de voorman onder het uiten van dreigende taal een stap richting de onderminister hebben gedaan. Dit was voor haar lijfwacht reden om naar zijn wapen te grijpen. Lie A Kwie benadrukt in haar rapportage aan de CIVD dat het slechts een voorzorgsmaatregel betrof en dat haar lijfwacht zijn wapen nooit en te nimmer op iemand had gericht of ermee had gezwaaid. Zij stelt ook dat de manschappen van Comvalius zich correct hebben gedragen en op geen enkel moment een poging hebben gedaan zich verbaal of non-verbaal te uiten of zich in het voorval in te mengen. Uiteindelijk werd de voorman door zijn broer afgevoerd, zegt Lie A Kwie in haar rapportage.

De onderminister woont in een vrij afgelegen buurt. Vanwege dit gegeven, maar ook uit hoofde van haar functie heeft zij reeds drie keer aan de directeur van de CIVD gevraagd haar te voorzien van subjectbeveiliging. “Ik wacht nog steeds daarop, maar de nood is hoog. En dit voorval geeft des te meer aan dat ik die beveiliging moet krijgen waarop ik recht heb,” zegt de onderminister. Om haar gelijk te staven, haalt ze de resolutie van 29 juni 2010 no.12.554/10 aan waaruit blijkt dat ze uit hoofde van haar functie recht heeft op object- en subjectbeveiliging.
  1. onderminister 8
  2. lie 6
  3. kwie 6
  4. civd 5
  5. voorman 4