Suriname vervangt zaakgelastigde Doekhie in Nederland

Lucretia Redan(FOTO), nu nog onderdirecteur Consulaire Zaken op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, wordt de nieuwe zaakgelastigde van Suriname in Nederland. De nieuwe diplomatieke vertegenwoordiger van Suriname koerst al volgende week richting Den Haag.

Redan, die in Nederland Chantal Doekhie, vervangt, is de afgelopen periode druk bezig geweest met de voorbereiding en uitvoering van het project van het document voor Personen van Surinaamse Afkomst (PSA-document).

Ze zal zich onder meer specifiek concentreren op het bijhouden van het register voor niet-ingezetenen.

  1. zaken 2
  2. nieuwe 2
  3. suriname 2
  4. nederland 2
  5. document 2