Het is van belang dat Suriname zodanige grenscontrolemechanismen invoert om zich

PARAMARIBO - Het is van belang dat Suriname zodanige grenscontrolemechanismen invoert om zich zo goed als mogelijk te beschermen tegen terroristische activiteiten, waaronder wervingscampagnes van internationale terreurorganisaties. De minister van Justitie en Politie, Jennifer Van Dijk-Silos zei in De Nationale Assemblee, dat enige tijd geleden “één Surinamer richting Isis gegaan is, maar in Turkije is aangehouden”. Dit is een indicatie dat de terreurorganisatie ook in Suriname mensen rekruteert. 

Het is van belang te achterhalen of het buitenlanders zijn die hier komen om mensen te werven. Het geval dat hierboven genoemd wordt betekent dat de lokale autoriteiten zeer alert moeten zijn. Onduidelijk is volgens de bewindsvrouw of ook andere Surinamers vanuit Suriname zijn vertrokken om zich bij Isis aan te sluiten. Dat kwam deze week naar voren in De Nationale Assemblee bij de behandeling van de ontwerpwet 'Overdracht passagiers- en bemanningslijsten' (Apis).

De minister legde uit, dat steeds wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voordoen in de grensoverschrijdende misdaad, landen maatregelen treffen om zichzelf te beschermen en elkaar te helpen. In dergelijke gevallen wordt daarom "de hand gelicht wat betreft de privacy van mensen", zei de bewindsvrouw reagerend op vragen en opmerkingen van assembleeleden. Om de internationale en grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme te kunnen bestrijden sturen regeringen+ hun lijsten, waarop gezochte criminelen en terroristen staan, ook naar andere landen.

"Het is belangrijk om te weten wie met terrorisme bezig is. Zeker omdat het nu mondialer wordt en overal begint op te komen. Het is de plicht en taak van Suriname om een wet als Apis te hebben, om exact te weten wie de persoon achter de naam is die zich aanmeldt, waardoor we ons land kunnen bewapenen en veilig houden tegen terroristen", aldus de bewindsvrouw.

Het Apis-grenscontrolesysteem zal voor Suriname beheerd worden door het Bureau Nationale Veiligheid. De Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en het Openbaar Ministerie zullen toegang hebben tot het systeem. Van personen die er in geregistreerd staan, worden onder andere gegevens gedeeld over strafbare feiten en andere zaken waar ze in een land of landen door de justitie gezocht worden en om aanhouding en uitlevering wordt verzocht.

  1. suriname 5
  2. nationale 3
  3. mensen 3
  4. bewindsvrouw 3
  5. apis 3