KPS bevordert 241 manschappen

Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft gisteren 241 politieambtenaren bevorderd tot de naast hogere rang. Tijdens de plechtigheid op de Politieacademie gaf bondsvoorzitter Robby Ramjiawan aan de aanwezigen te kennen dat de wetsdienaren een hele poos gewacht hebben. Hij sprak van een ongewenste traditie. De afdeling Human Resources Management is thans bezig om die traditie weg te werken. Er zijn nog twee groepen die ook op hun bevorderingen wachten. Het gaat om de groep inspecteurs derde klasse die bevorderd zal moeten worden tot inspecteurs tweede klasse en een grote groep hulpagenten van politie die sedert vorig jaar al op het werk zijn ingezet en nog steeds wachten op hun aanstelling tot buitengewoon agent van politie.
Volgens Ramjiawan vinden bevorderingen bij de politie traditioneel twee keer per jaar plaats. De tweede voor dit jaar zal in december plaatsvinden. Vanwege achterstanden zal een extra ceremonie worden ingelast. Volgens zowel de bondsvoorzitter als de korpschef (Humphrey Tjin Liep Sjie) zal bij komende bevorderingen zwaar gelet worden op de sporttest. Hierop zal de korpsleiding geen enkele uitzondering maken. Volgens Tjin Liep Sjie zijn de fysieke eisen heel belangrijk. Daarnaast is het belangrijk dat bevorderde wetdienaren hun werk op een integere en eerlijke wijze doen. Procureur-generaal Subhaas Punwasi bleef stil staan bij de drie voornaamste taken van de politie: ordehandhaving, veiligheid en rechtshandhaving. Naast een goede fysieke en mentale conditie en technische vaardigheden is volgens Punwasi belangrijk dat er juridische kennis aanwezig is. Daarom zijn trainingen belangrijk. Deskundigheid die niet aanwezig is, moet worden ingehuurd. Hij is blij dat de korpschef zich hiervoor blijft inzetten. De pg wees op het belang van integriteit in het korps en benadrukte de dankbare taak die politieambtenaren hebben om criminaliteit te bestrijden.

Bijzondere bevorderingen
Uit de 241 wetsdienaren zijn twee wegens hun bijzondere prestaties bevorderd. Agent van politie David Mahabier werd bevorderd tot brigadier van politie. Hij heeft op 21 augustus de graad van ‘Bachelor of Laws’ op de Anton de Kom Universiteit van Suriname behaald. Edith Rosheuvel werd wegens het behalen van de graad van Meester in de Rechten bevorderd tot onderinspecteur van politie.

FR

  1. politie 8
  2. bevorderd 5
  3. bevorderingen 4
  4. belangrijk 4
  5. jaar 3