Rechter kan veroordeelde drugsgebruikers laten opnemen

Drugsgebruikers en -verslaafden kunnen in de toekomst verplicht worden opgenomen in een behandelcentrum. Dat kan gebeuren op last van de rechter tijdens het strafproces of gedurende het verblijf in de gevangenis. De opname in een behandelcentrum kan voor twee jaar zijn, terwijl de rechter tijdens de behandeling kan besluiten dat de verdachte voor nog eens twee jaar in het centrum moet blijven. Opname in een behandelcentrum wil niet zeggen dat een veroordeelde zijn opgelegde straf kan ontlopen.

De opname van veroordeelde drugsgebruikers in een behandelcentrum moet wettelijk worden geregeld. De regering heeft daarom een wetsontwerp ingediend bij De Nationale assemblee om het wetboek van strafrecht hierop aan te passen. Later op de dag zal deze ontwerpwet door het parlement in behandeling worden genomen. Dit plan komt van het ministerie van Justitie en politie samen met de justitiƫle autoriteiten. In de ontwerpwet wordt gesproken over de opname en therapeutische behandeling van recidiverende daders die verslaafd zijn. Volgens justitie is dit nodig, omdat ernstig rekening mee gehouden moet worden dat de verdachte weer een misdrijf kan plegen dat in verband kan worden gebracht met zijn of haar drugsgebruik.

Deel resocialisatiebeleid
De opname van een veroordeelde drugsgebruiker in een behandelcentrum kan uitdrukkelijk op gedetailleerd advies en rapportage van een gedragsdeskundige. De definitie in de wet voor een verslaafde is een persoon van wie blijkt dat die lichamelijk en of fysiek afhankelijk is van drugs. Een verdachte zou kunnen weigeren mee te werken aan zijn opname in een behandelcentrum, maar dat is dan gelijk reden voor de rechter op zoek te gaan naar meer rapportage en advies om de persoon toch te laten opnemen. Werkt een verdachte volledig mee aan zijn opname, dan krijgt hij geen directe gevangenisstraf maar een voorwaardelijke veroordeling. De rechter alleen kan bepalen, op advies en rapportage van de deskundigen, wanneer de behandeling ophoudt. De vervolgingsambtenaar of officier van justitie die met de zaak belast is,vervult in het hele proces een belangrijke rol.

In de ontwerpwet wordt verwezen naar het Wetboek van Strafrecht. Daarin worden ruim dertig artikelen over misdrijven opgesomd waarvan justitie kan bepalen dat die het gevolg zijn van drugsgebruik of verslaving. Het plan om veroordeelde drugsgebruikers te laten opnemen in een behandelcentrum is onderdeel van het resocialisatie beleid van de regering.
  1. behandelcentrum 7
  2. opname 7
  3. rechter 4
  4. behandeling 4
  5. verdachte 4