Sallons: Arbeiders FAI worden misleid

Michael Sallons, voorzitter van de vakbond bij het bacovenbedrijf Food and Agriculture Industrie (FAI) op Jarikaba, is ontstemd over de wilde staking. Een deel van de arbeiders heeft duidelijk gemaakt dat hij moet opstappen. Sallons zegt aan Starnieuws dat de arbeiders misleid worden en dat de politiek er achter zit. “Dit gebeurt te midden van belangrijke onderhandelingen. Maar als men Sallons weg wil, moet men het wel volgens de statuten doen”, vindt de vakbondsleider.

De werknemers willen betere arbeidsvoorwaarden. Sallons doet daar niks aan, vinden de actievoerders. Ze hebben aangetoond dat ze tussen de SRD 600 en SRD 800 verdienen per maand. Sallons laat ook wat loonslips zien met bedragen tussen de SRD 1300 en SRD 2200. “Er zijn basislonen. Hoe meer arbeid je verzet, hoe hoger de vergoeding. Je loon bepaal jezelf. Als je niet werkt of vaak wegblijft, zul je niet veel verdienen.” Sallons deelt mee dat het “maar een kleine groep” is die aan de actie meedoet. “De mensen zijn halve waarheden verteld en men kijkt niet verder en is erin getrapt. Luister goed naar het accent van de mensen die in opstand gekomen zijn. Het is jammer.” In februari van dit jaar is een wensenpakket samengesteld met de arbeiders voordat het ingediend is bij de directie. “De onderhandelingen duren lang maar zo gaat dat eenmaal. Het komt erop neer dat men meer zou verdienen, meer vrije dagen zou hebben en over andere voorzieningen zou kunnen beschikken.”

Sallons zegt dat voor het vertrek van de directeur naar België om de nieuwe arbeidsvoorwaarden te bespreken er afspraken met de arbeiders zijn gemaakt om juist deze zaken te voorkomen. “Deze actie schaadt het imago van het land. Elke dag van niet werken is een verlies van miljoenen. De koop is nog geen jaar rond en dan wordt het bedrijf hiermee geconfronteerd.”

Afspraak niet nagekomen
De actievoerders hebben met Robby Berenstein, topman van de vakcentrale C-47 en Dayanand Dwarka, voorzitter van de Bacoven Arbeidersbond Nickerie (de Nickeriaanse afdeling van FAI), van gedachten gewisseld. Berenstein en Dwarka hebben meegedeeld dit op verzoek te doen van de stakende arbeiders omdat hun eigen voorzitter sinds het begin van de acties op maandag niet is komen opdagen. “Ik heb SRD 250 uitgegeven om een delegatie in Paramaribo te ontvangen”, verweert Sallons zich. “Er is met de groep afgesproken en is een bus ingezet. De groep is waarschijnlijk geadviseerd om van de afspraken af te zien. Het ging erom dat we op neutraal gebied gesprekken zouden voeren.”

Het kan erbij Sallons niet in dat Berenstein en Dwarka de arbeiders hebben benaderd. Sallons geeft aan dat hij op geen enkele manier op de hoogte is gesteld door de twee heren van hun stap. Berenstein en Dwarka hebben aangegeven er niet op uit zijn “om zaken over te nemen". Sallons gelooft daar niks van. In 2010 heeft Sallons de huidige bond opgericht. Na een referendum werd bepaald dat Sallons de rechtmatige vertegenwoordiger van het bedrijf is. Dwarka zat bij de tegenpartij. “Het was ze toen niet gelukt. Maar laat men goed opletten. Dwarka is acht jaar in Nickerie bezig en heeft nooit een CAO voor mekaar gekregen; ik wel. De CAO kan later wanneer de wet minimumloon van kracht is, beter gaan uitzien. Als Sallons verrekt zal alles waar we nu aan gewerkt hebben, verloren gaan. Een nieuw bestuur betekent nieuwe onderhandelingen", voert de vakbondsleider aan.

René Gompers

  1. sallons 14
  2. arbeiders 6
  3. dwarka 6
  4. srd 5
  5. berenstein 4