Strenge eisen voor bevordering politieambtenaren

De 241 politieambtenaren die zijn bevorderd naar een naast hogere rang, zijn eerst onder een vergrootglas geplaatst. Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie merkt op dat de voorwaarden voor bevorderingen zijn bijgesteld. Vanaf nu gaat de fysieke gesteldheid van de agenten zwaar meetellen willen zij in aanmerking komen voor een bevordering. De politiebaas kondigt aan dat vanaf 1 januari 2015 deze normen als richtlijn gelden bij de beoordelingen.

De korpschef deelt mee dat het gewenst is dat alle agenten in het bezit zijn van rijbewijs. “Bij voorkeur willen we mensen met een rijbewijs. Maar de huidige norm is dat de mensen die geen rijbewijs hebben, voordat zij hun tweede streep krijgen, hierover moeten beschikken", legt hij uit. Hij zegt dat agenten zonder rijbewijs niet bevorderd zullen worden. “Het is een basisdocument. Veel van onze diensten moeten met de auto worden verricht", stelt de korpschef.

Voor de bevordering is er ook gekeken naar beroepsvaardigheden.” Je doet je werk als politieambtenaar, maar er zijn een paar vaardigheden die je in je hele carrière moet onderhouden”, meent Tjin Liep Shie. Een agent moet behoorlijk kunnen omgaan met een vuurwapen. Er wordt ook gekeken welke aanhoudingstechnieken en tactieken worden toegepast. De korpschef geeft aan dat de ruimte geboden wordt om deze technieken vaak te beoefenen. "Als deze normen niet behaald worden kunnen we helaas geen voordracht doen voor bevorderingen", zei de politiebaas.

Tussen deze groep agenten zijn er twee bijzondere bevorderingen. Edith Rosheuvel is bevorderd tot onderinspecteur vanwege het behalen van haar master in law graad. Ook voor Devid Mahabier is het een bijzondere dag. Voor het behalen van zijn bachelor of law is deze agent eerste klasse bevorderd tot brigadier. Verder zijn 89 brigadiers vrijdag bevorderd tot majoor, 46 agenten zijn agent 1e klasse geworden, 53 mogen zich agent 2e klasse noemen en 51 zijn bevorderd tot agent 3e klasse.

Raoul Lith
  1. bevorderd 6
  2. agenten 5
  3. agent 5
  4. korpschef 4
  5. rijbewijs 4