1. vorige
  2. volgende

Sallons vraagt Berenstein om rust te bewaren op Jarikaba

Vakbondsleider Michael Sallons vraagt aan de voorzitter van C-47, Robby Berenstein om de rust en orde niet te verstoren bij bacovenbedrijf Food and Agriculture Industrie NV (FAI). Berenstein is samen met Dayanand Dwarka, voorzitter van de Bacoven Arbeidersbond Nickerie naar Jarikaba geweest om zich ter plekke te oriënteren en gesprekken te voeren. Sallons vindt dit niet in de haak. Er is geen afstemming met hem geweest hierover, terwijl hij de vakbondsleider is bij het bedrijf.

Sallons schrijft het volgende naar Berenstein:

Beste Collega,
Middels dit schrijven doe ik op u een dringend beroep, het Bacoven bedrijf Food and Agriculture Industrie NV (FAI) niet langer heel grote verliezen te laten leiden en als voorzitter van de op dit moment grootste vakcentrale tevens voorzitter van Ravaksur te zorgen dat de werknemers niet langer misleid worden door de voorzitter van de BABN Nickerie die aangesloten is bij uw vakcentrale.

Ik vind het heel erg jammer, dat u de grootheid niet in acht genomen hebt, een gesprek met mij aan te gaan, hoe een oplossing te brengen in de zaak Jarikaba, terwijl wij de dag voor u zich naar het complex te Jarikaba begaf, in Ravaksur-verband samen om de tafel zaten en u niets hebt laten merken, dat u mij samen met het aangesloten lidbond bij C47 BABN zou ondermijnen.

Ik heb u als schoolvriend en voorzitter van C47, altijd gezien als een zeer gerespecteerde man en heb vooral van u verwacht een andere opstelling te etaleren naar de totale vakbeweging toe, het geen blijkt dat, 'A no alla pier tifie na lafu'.
Maar ondanks dat, ga ik voor alle rust voornamelijk arbeidsrust bij het Bacoven bedrijf

Gevaar
Het gevaarlijke in deze is dat, als UNUVEG besluit het bedrijf te sluiten, zitten er 2600 arbeiders opnieuw zonder loon en werk en dat is heeft toen ook al plaatsgevonden met de voorzitter van de BABN in het bestuur van Surland.
Is het de bedoeling de arbeiders de zelfde lot opnieuw te laten ondergaan?

Ik weet niet hoe het gaat bij de BABN of de voorzitter een pakket heeft ingediend ter verbetering van de leefomstandigheden van de werkers bij de FAI. , het geen wij wel gedaan hebben en al goed op weg zijn naar een overeenkomst tussen de directie en de WOFAI onder leiding van mijn persoon.

Uw lidbond de BABN onder leiding van de heer Dwarka was inmiddels acht jaar voorzitter van de BABN voor de oprichting van de bond te jarikaba onder leiding van mijn persoon en heeft in die acht jaren nooit een CAO kunnen ondertekenen voor de arbeiders bij het bacoven bedrijf. De eerste CAO bij het bacoven bedrijf is met mijn komst als voorzitter te Jarikaba in het leven geroepen of te wel gerealiseerd, waarbij de werknemer een bestandszekerheid hebben kunnen krijgen.

Resultaten
Bij mijn aantreden werkte het bedrijf alleen maar met contracten en bij de onderhandelingen heeft het bestuur onder leiding van mij er voor gezorgd dat alle werknemers ook in Nickerie in vaste dienst werden genomen.
Verder geef ik u aan de feiten die de organisatie onder leiding van mij heeft kunnen bewerkstelligen vanaf mijn aantreden:

1. Dat er nu een Arbeidsovereenkomst is , is te danken aan Sallons
2. Dat er in de Arbeidsovereenkomst zijn opgenomen
a. Verplichtingen van de Werknemer, Vakbond en Werkgever
b. Een vastgestelde Arbeidsrooster.
c. Financiële Regelingen nu vastgelegd waaronder:
1. Functie indelingen
2. Salaris verhoging met mijn komst in 2011 gelijk met 15% en op dit moment wij weer aan tafel zitten voor loonsverhoging
3. Vergoeding van overwerk is vastgelegd
4. Voedingstoelage is geregeld
5. Vervoerstoelage is vastgelegd
6. Vakantie toelage is aangepast en gaan nu weer voor een aanpassing
7. Studiekosten regeling
8. Een pensioenfonds die sedert de SBBS is opgericht en met de 8 jaren voorzitter zijn van de BABN nooit van de grond gekomen is en nu met mijn komst een feit is.
9. Kinderbijslag is ook bij mijn aantreden geregeld
10. verhoging van het jaarlijks voedselpakket waarvoor wij op dit moment weer gaan voor een verruiming.

Vakantie, Buitengewoon, Zwangerschap en Onbetaald verlof is allemaal door de Organisatie onder leiding van mij geregeld en vastgelegd.

Verder verbaasd het mij, dat exponenten die niet hebben meegewerkt aan het goedgekeurd krijgen van de minimumloonwet, de Organisatie proberen over te nemen om in januari 2015 de arbeiders voor zullen houden de verhogen van minimumloon te hebben gerealiseerd. Met dit schrijven aan u zal ik nu de ogen van de arbeiders openen dat in januari 2015 het bedrijf verplicht is de lonen aan te passen naar de bedragen zoals goedgekeurd binnen het minimumloonwet en in 2016 de volgende fase, tot dat wij in 2017 het bedrag van 1200 en nog wat bereikt moeten hebben.

Ook zijn er geluiden dat het personeel in Nickerie een bijdrage heeft ontvangen van de verkoopsom van SBBS naar FAI, dat een pertinente leugen is GROVE MISLEIDING van de Arbeiders van Jarikaba.
Er zijn arbeiders te Jarikaba die geen lid zijn van de bond die steeds de slimme uithangen maar over de ruggen heen van andere arbeiders grote sommen geld wensen te verdienen en als dat uw werkwijze en die van uw lidbond BABN is, om die mensen te ondersteunen neem ik het u zeer kwalijk.

Hopende u met dit schrijven van gedachten te laten veranderen en de werknemers niet in een avontuur te storten zoals de kwestie Surland, toen met één van de zelfde bestuursleden in die tijd, toen Surland in elkaar klapte de heer DWARKA.

De WOFAI onder leiding van de heer Sallons zal altijd opkomen voor arbeiders die zich inzetten en hun plichten na komen. Wij zullen nooit goedkeuren, dat een kleine groep die als het kan zodra er geen controle is in het veld zit te slapen en einde van de rit even veel willen verdienen als zij die zich inzetten en zich laten gebruiken t.b.v. eigen en enge politieke belangen door steeds weer wilde acties te organiseren.

M. L. Sallons
  1. voorzitter 11
  2. arbeiders 9
  3. bedrijf 8
  4. babn 8
  5. jarikaba 7