Het DNA-rapport: Sheilendra Girjasing

Op naar de verkiezingen toe heeft Dagblad Suriname gemeend een serie artikelen te wijden aan onze DNA-leden. Hoe hard hebben onze volksvertegenwoordigers gewerkt en wie is de beste parlementariër van de haast afgelopen regeerperiode? Als tweede komt de eer toe aan het DNA-lid Sheilendra Girjasing van de VHP/NF Fractie.

Wij legen Girjasing de volgende vragen voor:

1)Op welke verwezenlijking(en) tijdens uw periode als parlementariër bent u het meest trots?
Al mijn activiteiten en gedragingen zijn tegen de achtergrond van mijn lid zijn van de oppositie.
Ik ben er trots op dat:
• ik tegen de Amnestiewet heb gestemd. De waarheid rond de 8 Decembermoorden moet een keer boven water komen. In een rechtsstaat dient elke burger zich te onderwerpen aan recht en wet. Er mogen geen uitzonderingen daarop bestaan;
• hoewel ik mij ervan bewust ben dat het bijwonen van buitenlandse conferenties en parlementaire vergaderingen belangrijk is, ik nooit heb geparticipeerd in een parlementaire afvaardiging naar het buitenland. Ik heb ook aangegeven dat de buitenlandse delegaties te groot zijn en de output te klein is;
• ik één van de eersten ben die heeft voorgesteld dat DNA-leden pensioen moeten betalen;
• ik ben opgekomen voor politieagenten, die tijdens de uitoefening van hun job verongelukken, dat die een extra verzekering krijgen en/of adequate opvang voor hun nabestaanden, zoals huisvesting, etc. Dit voorstel is afgedaan door de toenmalige minister van Juspol, de heer Misidjan;
• mijn uitspraken in het parlement, dat bewoners van Marienburg het water van een goot gebruiken, hebben geleid tot een snelle reactie van de dienst Watervoorziening en zijn op sommige plaatsen te Marienburg erfkranen geplaatst;
• ik de minister van Volksgezondheid heb gevraagd om de procedure van ontheffing voor Simvastatine (een cholesterol verlagend middel) te beëindigen, waardoor het gemakkelijker wordt voor SZF-patiënten om zonder enige inspanning aan deze medicijn te komen.

Voorts heb ik als lid van de oppositie een “3 potenconcept” ontwikkeld waarbij ik toch mijn bijdrage kon leveren aan de bevolking van Commewijne, het district dat ik in het parlement vertegenwoordig. Het concept houdt in dat ik voornamelijk het bedrijfsleven van Commewijne benader voor financiering van projecten, de lokale overheid met mankracht inkomt en de RGD met inventaris inkomt. In dit kader zijn 2 poliklinieken aan de rechteroever van de Commewijnerivier gerenoveerd, waardoor de dokter nu de gebieden bezoekt en de patiënten de oversteek niet hoeven te maken om de dokter te consulteren. Momenteel is de renovatie van een 3de polikliniek in uitvoering.
Ik heb ook 3 basisscholen aan de rechteroever van de Commewijnerivier voorzien van een computer. Hierdoor wordt de achterstand op IT-gebied van de leerlingen verkleind.
Het volk kan rechtstreeks met mij communiceren via mijn talkshow. Men wordt dan in de gelegenheid gesteld mij te bellen om problemen/knelpunten voor te leggen die ik kan bespreken in het parlement.

2)Wat wilt u, indien u wederom tot DNA-lid gekozen wordt, tijdens de volgende zittingsperiode bereiken?
Ik wil mij inzetten voor het opstellen van een veiligheidsplan en erop toezien dat het wordt uitgevoerd, waardoor de burger zich weer veilig kan voelen in de samenleving.
Verder wil ik een wetsvoorstel indienen om occupatie af te straffen.

3)Wie verdient volgens u de prijs van ‘beste parlementslid’ over de haast afgelopen regeerperiode en waarom?
De heer Guno Castelen. Hij is mijns inziens een ervaren parlementariër. Hij komt op de juiste momenten in met de juiste voorstellen.

4)Heeft u tips voor uw minder succesvolle collega’s in DNA?
Neem een beleidsgebied, maak het je meester en ga er keihard op werken.

Score: goed
Naar aanleiding van zijn optreden in de DNA komt de krant tot de score “goed”, dat gelijk te trekken is met het cijfer 8. Wij kijken uit naar uw reacties op onze Facebook-page ten aanzien van deze score.

  1. dna 6
  2. lid 4
  3. parlementarier 3
  4. komt 3
  5. parlement 3