'Stopzetten Tapajai en subsidie rijstsector politieke besluiten'

Vicepresident (vp) Robert Ameerali heeft onomwonden aangegeven in het programma 'Welingelichte Kringen' van radio ABC zondag, dat door politieke motieven bepaalde zaken niet rationeel worden aangepakt. Hij noemde onder andere het stopzetten van het Tapajai-energieproject en het toekennen van subsidie aan padieboeren. Het niet verhogen van stroom- en watertarieven en terugdraaien van subsidie van babyvoeding zijn er ook voorbeelden van.

Ameerali zei op vragen van panelleden Stanley Raghoebarsing, Armand van der San, Danny Lo Fo Sang en presentator Pearl Antonius dat hij geen voorstander is van subsidie. De Staat, en uiteindelijk de belastingbetaler, draait hiervoor op. Bepaalde projecten kunnen niet doorgaan omdat er subsidie wordt gegeven. De vp stelde dat subsidie gegeven wordt aan de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) om het tarief niet te verhogen. Dit wordt consequent gemonitord. Hij verwacht ook niet dat het tarief verhoogd zal worden vóór de verkiezingen. Ameerali denkt ook niet dat er extra subsidie zal worden verstrekt aan de PLO, waarmee in oktober verder gesproken wordt.

De vp deelde mee dat de politiek vaak bang is om een verkiezing te verliezen. Daarom worden gevoelige besluiten vaak naar voren geschoven en ze gaan uiteindelijk niet door. Ameerali zat in de energiecommissie, die tijdens de vorige regering was ingesteld, zei dat Tapajai technisch een goed project is. Maar omdat de lokale gemeenschap hier niet mee eens is, is het niet doorgevoerd. Ameerali zei dat hij ook geen onderhandse gunningen tekent. Indien dat toch wordt besloten, is het aan de president om een regeringsvergadering te houden. Die missives worden dan door Bouterse getekend.

Ameerali wilde niet ingaan op het energievraagstuk en onderhandelingen die gevoerd zijn met Alcoa. Deze zaken zijn rechtstreeks door president Desi Bouterse naar zich toegetrokken. Vanavond houdt het staatshoofd een televisietoespraak over energie. Raghoebarsing wilde weten of het waar is dat de dam voor 50 miljoen dollar zal worden verkocht en een handjevol kapitaalkrachtige mensen deze zou willen overnemen. Ameerali gaf hier geen antwoord op. Hij liet zich wel ontvallen er tegen te zijn dat particulieren zich ontfermen over energie.
  1. ameerali 7
  2. subsidie 6
  3. bepaalde 2
  4. zaken 2
  5. tapajai 2