Situatie rond contractarbeiders baart Ravaksur zorgen

Op korte termijn zal de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) voorstellen aandragen om de problematiek rond contractarbeiders aan te pakken. Dit zegt Albert Zunder, die namens Ravaksur deel uitmaakt van het Arbeids Advies College (AAC).

Volgens de vakbondsman is het gebleken dat contractarbeiders op een mensonwaardige manier worden behandeld. Hij vindt dat ook de arbeidswetgeving door de werkgever met de voeten wordt getreden. Zunder is blij met de nieuwe samenstelling van het ACC, de afgelopen week. Hij heeft enkele uitdagingen voor het ACC klaar.

Ravaksur wil graag zien dat enkele conceptwetten waaronder de arbeidsontwikkeling, arbeidsomstandigheden, vrijheid van vakvereniging, Arbeidsinspectie, klaargestoomd worden. Er is volgens hem werk aan de winkel en de ondersteuning vanuit Ravaksur zal zeker geboden worden.
Ravaksur is volgens Zunder ingenomen met de aanname van de wet Minimum Uurloon, ook al had de vakbeweging het graag dat de voorstellen die gedaan zijn, overgenomen waren.

Ala-D Media
  1. ravaksur 5
  2. zunder 3
  3. voorstellen 2
  4. contractarbeiders 2
  5. acc 2