1. vorige
  2. volgende

Ziekenhuis Wanica: Oteng yo kome?

De bouw van een ziekenhuis in district Wanica was tijdens de verkiezingscampagne in mei 2010 een issue van de Mega Combinatie onder leiding van de Nationale Democratische Partij (NDP). Ook in het regeerprogramma van de coalitie werd aangegeven dat een ziekenhuis in Wanica komt en andere districten, terwijl de medische zorg aanzienlijk verbeterd zou worden. Het ziekenhuis moest ervoor zorgen dat Wanica tot een moderne stad zou worden omgebouwd. Het ziekenhuis of beddenhuis zou een schenking zijn van de Volksrepubliek China, waarbij het terrein een schenking was van een ondernemer. Terwijl het startsein werd gegeven in december 2014 om dit centrum binnen zes maanden op te leveren, is nog steeds geen duidelijkheid wanneer het wordt afgerond. In april 2015 is er nog een financieringsovereenkomst getekend met een rente van 5% per jaar met Suriname Road & Civiltechnical Company NV voor een bedrag van SRD 9.512.720, welke binnen 2 jaar afgelost dient te worden. In de zes jaren sinds 2010 heeft dit ziekenhuis verschillende naamsveranderingen ondergaan en is het gebouw niet opgeleverd. Zelfs een klein ziekencentrum is niet opgeleverd. De gemeenschap zit op dit moment nog steeds met slechts een geraamte dat het beloofde moderne ziekenhuis moet voorstellen. De vraag die bij de gemeenschap opkomt is: ‘Oteng yo kome?’.

Dagblad Suriname zal enkele (niet alle) ontwikkelingen en uitspraken rond dit project aan u voorschotelen. Of het onwaarheden, halve waarheden, hele leugens of loze beloften zijn, dat moet u zelf oordelen.

‘De president komt alle beloften wel na’
Het naambord van het ziekenhuis werd in oktober 2012 gedaan op het project Lely Staete te Lelydorp. Volgens de toenmalige districtscommissaris van Wanica, Rawin Jiawan, was het district op dat moment erg ‘booming’. “Dit betekent dat het district een stad wordt. De economische ontwikkeling zal hierdoor toenemen. Er komt meer werkgelegenheid, minder files op de weg en het zal een heel modern ziekenhuis worden”, beweerde Jiawan. Hij benadrukte toen dat dit een belofte is van president Desi Bouterse aan het volk die verwezenlijkt zou worden. Ook een spoedeisende hulp zou deel uitmaken van het nieuwe ziekenhuis. Volgens Jiawan zouden de werkzaamheden na de onthulling van het naambord beginnen.

10 ha terrein gratis
De ondernemer Bobby Jaikaran, topman van San International Group, zegt dat het ziekenhuis Wanica precies past in het ontwerp van een stad op Lelydorp. “Wij stellen 10 ha terrein bouwrijp beschikbaar aan de regering, zonder dat wij een cent ervoor vragen. Als compensatie krijgen wij andere stukken terrein voor in de plaats”, zegt Jaikaran aan de media. San International Group heeft maximaal een jaar de tijd om het terrein bouwrijp te maken en de infrastructuur in orde te maken.

Bouterse verbindt ziekenhuis aan Pahlad
In oktober 2012 gaf president Desi Bouterse bij de onthulling van het naambord van het ziekenhuis aan dat hij vindt dat het ‘Ziekenhuis Wanica’ verbonden moest worden aan het toenmalig assembleelid Charles Pahlad. Pahlad heeft zich jarenlang sterk gemaakt voor het ziekenhuis. Pahlad is heel gelukkig met de onthulling van het naambord. Hij heeft acht jaren lang aan zijn achterban beloofd dat er een ziekenhuis zou komen in Wanica.

Nieuwe beleidsinzichten over terrein
Op 23 maart 2013 tekende de toenmalige minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), Ginmardo Kromosoeto, op zijn ministerie een overeenkomst met NV Centaurus van ondernemer Sarwan Poenai. Dit bedrijf heeft tien hectare terrein voor een symbolisch bedrag van SRD 1 verkocht aan de overheid. In het document is vastgesteld dat het terrein alleen gebruikt mag worden voor de bouw van een ziekenhuis in het district. Kromosoeto zei dat er spoedig begonnen zou worden met de bouw van het ziekenhuis. Het perceel is toen officieel afgestaan aan de overheid. Aanvankelijk zou het ziekenhuis aan de Indira Gandhiweg worden gebouwd. President Bouterse had reeds het naambord onthuld. Echter werd besloten om niet meer in zee te gaan met San International Group.

Oplevering voor eind 2014 verwacht
Op 2 september 2013 zegt oud-ambassadeur Yang Zigang van de Volksrepubliek China dat hij goed nieuws heeft over de voortgang van ziekenhuis Wanica te Vredenburg Serie B. “Binnen twintig dagen, maar in ieder geval nog vóór het eind van deze maand, brengt een speciale delegatie uit China een bezoek aan Suriname”, zei Zigang. De diplomaat legde uit dat de groep zal bestaan uit, “specialisten zoals architecten en ontwerpers uit China”. Zij zouden de bouwplaats bezoeken en met de Surinaamse counterpart het ontwerp van het ziekenhuis bestuderen. Zigang verwachtte dat het bouwwerk nog vóór het einde van 2014 wordt opgeleverd.

Start bouw op Onafhankelijkheidsdag 2013
In oktober 2013 kondigde president Bouterse aan dat op 25 november begonnen zou worden met de bouw van het ziekenhuis. “Het gaat niet om een poli, maar een modern Academisch Ziekenhuis”, deelde Bouterse mee in Domburg.

China keurt Euro 24 miljoen goed; 1.4 miljoen verdampt
In mei 2014 zegt de toenmalige vicepresident Robert Ameerali dat de bouw van het ziekenhuis normaal doorgaat. Volgens Ameerali is de Chinese regering akkoord gegaan met de financiering van de instelling voor Euro 24 miljoen. Ameerali zei dat eerder aan een groep architecten 1.4 miljoen euro is betaald om in opdracht van de regering een voorstudie te doen. Dit bedrag is nergens opgebracht en is afgezien van het plan waarvoor het geld is betaald. De oppositie vond dat er hier sprake was van verspilling en corruptie.

Eerstesteenlegging; aannemer werkte zonder contract
Op 16 november 2014 werd uiteindelijk invulling gegeven door de eerstesteenlegging.
Hiermee was officieel het startsein gegeven voor de bouw van het medisch centrum. Het werk werd opvallend genoeg gegund aan Surinam Road & Civil Technical Company NV (SRCC), een bedrijf van Rudisa Holding. Opmerkelijk was ook dat de aannemer de werkzaamheden had aangevangen, zonder dat het contract met het ministerie van Openbare Werken nog was getekend. De financieringsovereenkomst werd op 9 april 2015 getekend, terwijl het startsein reeds op 15 november 2014 was gegeven.

Ziekenhuis moest groter
Na verloop van tijd kwam de beslissing dat de schenking van het ziekenhuis rond was, in die zin, dat het een ziekenhuis zou zijn met 30 bedden en een minimaal aantal diensten dat verleend zou worden op grond van de conceptie van China. Na deze informatie verkregen te hebben, heeft de president op grond van de conceptie van de Surinaamse regering over volksgezondheid voorgesteld om de Chinese ambassade te spreken om tot een andersoortig ziekenhuis te komen. Dat wilde volgens ex-Buitenlandse Zaken-minister Winston Lackin zeggen dat het ziekenhuis groter zou moeten zijn. Er zouden meer diensten moeten zijn met voornamelijk een groter aantal bedden. Afgesproken was dat Suriname zou starten met een aantal bedden van ongeveer 80 in plaats van 30.

Geen schenking; Suriname moet ook inkomen
Op 6 november 2011 onthulde Lackin dat Suriname ook in moest komen met een deel van de kosten. “Vanaf dag 1 was het bekend dat ook Suriname zou moeten inkomen voor een deel van de kosten”, vertelde Lackin. Het besluit was genomen om in de eerste fase een ziekenhuis bestaande uit 2 verdiepingen neer te zetten met de uitbreidingsmogelijkheden die nu al aangegeven moeten worden. China heeft volgens hem aanbevolen om het gedeelte waar Suriname in zou komen, waar mogelijk alvast uit te voeren, zoals het aanleggen van de nutsvoorzieningen.

Fundering verworden tot zwembad
De fundering voor de bouw van het ziekenhuis in Wanica te Vredenburg Serie B schijnt tegen 30 maart 2015 verworden te zijn tot een zwembad. Deze staat helemaal onder water. Er zou nog steeds geen aannemingsovereenkomst zijn getekend tussen de aannemer en het ministerie van Openbare Werken (OW). “NDP’ers kunnen zich daarin gaan verspringen”, zei oud-NDP’er Charles Pahlad. Het verbaasde hem geenszins dat de fundering vol met water zat. “Deze mensen gaan nooit een ziekenhuis bouwen in Wanica”, aldus Pahlad

‘Er wordt elke dag met 30 mensen gewerkt’
De bouw van het nieuwe ziekenhuis in Wanica is in volle gang. Dit bevestigde het directielid van Rudisa Holding, Anand Pherai, op 15 oktober 2015 aan Dagblad Suriname. Pherai zei dat er onlangs nog 350 kuub betonmortel gestort is. ‘Er wordt elke dag met 30 mensen gewerkt. Het project is helemaal op schema.’ Hij zei ook, dat het ziekenhuis in 2016 opgeleverd zal zijn. De exacte datum was bij hem nog niet bekend.

Afronding mogelijk niet in 2016
Op 24 oktober zegt de minister van Openbare Werken (O.W), Siegfried Wolff, dat het ziekenhuis waarschijnlijk niet in 2016 afgerond zal zijn. “Het is een groot project dat veel tijd in beslag zal nemen”, zei de minister aan de krant. “Men is reeds begonnen met het zusterhuis. Pas als dit deel is afgerond, zal men echt aan het ziekenhuis beginnen.” De minister kan niet precies aangeven wanneer het tweede deel zal aanvangen, maar zegt wel dat men ‘gestaag blijft doorgaan met de bouw’ van het ziekenhuis.

Downgrade
Op 8 maart 2016 onthult VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien dat het ontwerp van een hoogbouw naar een laagbouw was veranderd. Anwar Hassankhan, waarnemend directeur op het ministerie van Openbare Werken, zei in reactie aan de krant dat het ministerie na het startsein ervoor gekozen heeft wijzigingen aan te brengen om in plaats van in de hoogte te gaan, juist meer in de richting van de breedte te gaan. Dit, omdat er behoorlijk ruimte over was. Hassankhan benadrukt dat het totale oppervlak van het medisch centrum wel hetzelfde is gebleven. Het aspect van onderhoud en het feit dat het ministerie van Volksgezondheid gevraagd had het op de begane grond te houden, zijn redenen voor dit model. Volgens de OW-topper vindt Volksgezondheid dat de bestemming van het gebouw beter zal zijn op de begane grond. Gajadien vond dat buiten dat bestek gewerkt werd, waarbij onder meer bij de inschrijving sprake was van twee gebouwen met twee lagen bouw. Het bedrag is echter niet gewijzigd. Dit is volgens Gajadien buiten de oorspronkelijk overeengekomen aanbesteding

Oplevering in 3de of 4de kwartaal?
Hassankhan zei toen ook dat de opleveringsdatum door omstandigheden was opgeschoven naar het derde of vierde kwartaal van 2016. De aannemer zelf had volgens hem gemeld dat in september te doen.

FR

  1. ziekenhuis 36
  2. bouw 11
  3. wanica 11
  4. suriname 9
  5. terrein 8