Alleyne: “EBS werkt niet efficiënt en moet consument meer betrekken”

Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring Suriname(CKS), is van mening ‘dat de Energiebedrijven Suriname(EBS) niet efficiënt genoeg weet te werken en dat de energieprijzen misschien daarom zo hoog zijn’. Het was volgens hem beter geweest als eerst het beleid van EBS was aangepakt alvorens ertoe te zijn overgegaan om de energietarieven te verhogen. “Het was wel te verwachten”, zegt Alleyne. “Als de prijs van de brandstof omhoog gaat, gaat ook de prijs van de energie omhoog.”
Deze reactie geeft Alleyne naar aanleiding van de te verwachten verhoging van de energietarieven in Suriname. Om het tekort aan energie enigszins op te vangen, maakt de EBS gebruik van dieselmachines die zware stookolie als brandstof gebruiken. De kosten voor elektriciteitsopwekking met zware stookolie zijn afhankelijk van de prijs van aardolie op de wereldmarkt. Deze energie is daarom in tegenstelling tot energie uit waterkracht zeer duur. President Desi Bouterse kondigde zondag aan dat de energietarieven voor de normale huishoudens met 30% omhoog zullen gaan en een aantal geselecteerde bedrijven of bedrijfsgroepen marktconforme energietarieven zullen moeten betalen. Deels is een verhoging noodzakelijk vanwege het feit dat er nu minder stroom wordt aangeleverd vanuit het Afobakkastuwmeer, maar deels is de verhoging te wijten aan de dure energie uit stookolie/brandstof die ter compensatie van het stroomtekort nu wordt geleverd aan bedrijven en huishoudens.
Alleyne die vindt dat consumenten de ruimte moeten krijgen om mee te werken aan de oplossing van het probleem, stelt voor dat de regering de consumenten in de gelegenheid stelt om zelf energie op te wekken. Dit zou de regering kunnen stimuleren door bijvoorbeeld de belasting op de import van zonnepanelen in te korten en door het geven van incentives. “Het zou kostenbesparend kunnen werken”, zegt Alleyne. “Bovendien zou het overschot aan opgewekte energie naar de EBS kunnen gaan. Zij die het verhoogde tarief niet kunnen betalen, zouden door de overheid gesubsidieerd moeten worden. Zij die het wel kunnen betalen, maar voor wie het heel zwaar is, zouden door middel van voorlichting gestimuleerd moeten worden om te bezuinigen op stroom en aan eigen energievoorziening te doen.”
De voorzitter van de Consumentkring begrijpt niet waarom de consument steeds buiten beschouwing gelaten wordt als het gaat om het nemen van belangrijke beslissingen. “We hebben de consument nodig. Zonder de consument komt er geen oplossing.” De consument zou volgens Alleyne niet achteraf betrokken moeten worden, maar bij de besluitvorming zelf.

  1. energie 7
  2. alleyne 6
  3. energietarieven 4
  4. consument 4
  5. werken 3