Suriname waarheen?

De president heeft weer besloten om de Ministers te reshuffelen. Dat volgt spoedig. Maar , is de reshuffeling nodig?
Een reshuffeling van zijn regeerteam betekent niet veel meer dan: de ene minister weghalen om hem op een ander ministerie te plaatsen, vanwege zijn goede of slechte prestatie.
Let wel: een minister weghalen en een ander person (geen bestaande minister ) in zijn plaats aanstellen is heel wat anders.
Wat is de reden van zijn mutatie?
Als zo een minister wordt bedankt vanwege het niet kunnen realiseren van de beleidsdoelen, of vanwege wanbeleid, dan moet zo een minister niet in aanmerking komen voor een schadeloosstelling gedurende de rest van zijn leven.
Momenteel tellen wij 17 ministers.
Wanneer de President besluit bepaalde ministers te vervangen, zullen wij bij wijze van praten meer ministers hebben, die de regering elke eind van de maand moet uitbetalen. Want de ministers die vervangen zullen worden gaan gewoon voor hun hele leven verder uitbetaald worden.
PE A MONI DE ? Ministers worden door de President op ministeries geplaatst zonder in voldoende mate na te gaan of zij geschikt en competent zijn voor de aan hun toevertrouwde werkzaamheden. Enkel het feit dat zij politieke vrienden zijn van de coalitie, worden zij geplaatst op een bepaalde ministerie.
Soms kunnen deze nieuwe ministers ook niet anders, want zij zijn gewoon de poppen van een poppenkast show, waarvan de touwen in handen zijn van de President. Ze zijn dan noodgedwongen te dansen naar de pijpen van de President.
En in zulke gevallen hebben deze ministers helemaal geen liefde en geen gevoel voor ons land. In feite hadden zij gewoon de eer aan zichzelf moeten houden en moeten bedanken als minister. Maar dat doen zij niet vanwege het forse salaris van elke maand en de vele andere royale voorzieningen welke worden betaald door het arme volk.
Wat is taak van De Nationale Asemblee ? Zij moeten de besluiten en de te nemen maatregelen van de ministers bestuderen en waarnodig bijstellen of afkeuren, naar gelang of zij wel of niet in het belang zijn van het land.
Zij moeten helpen vorm en richting te geven aan het te uitgestippeld beleid.
Als de Assemblee zijn werk correct doet dan hoeven de ministers dan ook niet gereshuffeld te worden.
Vraag: Wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor alle handelingen van de regering?
Wie moeten dan daadwerkelijk gereshuffeld worden?
Volk van Suriname wordt wakker !
R.D.
  1. ministers 10
  2. minister 6
  3. president 5
  4. reshuffeling 2
  5. weghalen 2