Dwarka ziet af van bemiddeling actie Jarikaba

Voor vakbondsleider Dayanand Dwarka is de maat vol. Hij ziet af van verdere bemiddeling voor normalisatie van de groep werknemers van het bacovenbedrijf Food and Agriculture Industries (FAI). Hij was voornemens om nog een poging te doen om de arbeiders te Jarikaba die al langer dan een week in staking zijn, aan het werk te krijgen.

“Maar daar heb ik van afgezien na het gedrag en de uitspraken van Sallons,” zegt een verhitte Dwarka aan Starnieuws. “Laat het gezegd zijn dat Dayanand Dwarka zich door niemand laat schofferen.” Hij vindt dat Michael Sallons, die de vakbond op Jarikaba leidt, de situatie niet meer in de hand heeft. “De actievoerders stellen primair dat Sallons moet opstappen. Laat hij de eer aan zichzelf houden.” Dwarka en vakbondsleider Robby Berenstein van C-47 hebben vrijdag de stakende arbeiders toegesproken en hun wensen en grieven aangehoord. Ze hebben nog geprobeerd de directie te spreken in een poging de situatie te normaliseren. De directie heeft geweigerd de vakbondsleiders te ontvangen.

Dwarka is voorzitter van de bond van de bacovenarbeiders te Nickerie van de FAI. Het gaat om hetzelfde bedrijf, zegt Dwarka. Hij wijst erop dat de staking ook effecten zal hebben voor de arbeiders in Nickerie. “Ik zal geen oor hebben voor de directie als zij bij de cao-onderhandelingen zegt dat als gevolg van de staking te Jarikaba zij niet kan ingaan op de legitieme wensen van de arbeiders,” stelt de vakbondsleider hard.

Genoeg te doen
Dwarka die de 1.400 arbeiders te Nickerie vertegenwoordigt, daagt zowel Sallons als de directie uit om dit arbeidsgeschil te Jarikaba op te lossen. Hijzelf zal vooralsnog niets ondernemen. De bondsman weerspreekt dat hij het gemunt heeft op de vakbond te Jarikaba. “Ik heb er geen behoefte aan om arbeiders op te hitsen. Ik heb genoeg te doen en ben niet geïnteresseerd.” Hij geeft toe dat leden van de bond hem vaker hebben aangesproken, maar hij zegt dat hij zich niet wil inlaten met de interne perikelen van de vakbond te Jarikaba.

Op verzoek van de arbeiders te Nickerie is hij vrijdag poolshoogte gaan nemen. “Ik wil er niet met de haren bij gesleept worden. Ik heb er alleen baat bij dat het probleem snel wordt opgelost omdat de FAI één lichaam is.” Hoe langer de actie duurt, des te desastreuzer de gevolgen zullen zijn voor de arbeiders in Nickerie waar de cao-onderhandelingen gaande zijn. De productiecijfers van de afgelopen week te Jarikaba liegen er niet om, vijf containers tegen het normale van veertig.

  1. arbeiders 8
  2. dwarka 7
  3. jarikaba 7
  4. nickerie 5
  5. sallons 4